Cena Film Friendly

Rozšířit povědomí o přínosech audiovizuální produkce, povzbudit regionální subjekty při jejich spolupráci s filmovými štáby a upozornit filmaře na aktivní a vstřícné regiony – to si klade za cíl iniciativa, která od roku 2014 každoročně oceňuje film friendly regiony v České republice. Společně se na ní podílejí Czech Film Commission Státního fondu kinematografie, Asociace producentů v audiovizi a agentura CzechTourism.

V roce 2017 se k iniciativě přidali i lokační manažeři a skauti, kteří vyhledávají vhodné lokace a vyjednávají také s jejich správci podmínky natáčení. Česká lokační unie, která manažery sdružuje, udělila v rámci loňského ročníku soutěže poprvé vedlejší ocenění za nejvstřícnější spolupráci s filmaři v roce 2016.


Kdo se může přihlásit a soutěžit o cenu Film Friendly 2017?

Do soutěže se mohou přihlásit zejména regionální subjekty s právní subjektivitou a se sídlem v České republice, např. kraje, obce, svazky obcí, sdružení, spolky apod. Mělo by se přitom jednat o takové, které aktivně spolupracují s filmaři, pomáhají jim usnadnit natáčení, a to například zprostředkováním potřebných informací a relevantních kontaktů či doporučením vhodných lokací.

Bude posuzováno, jak daný region/místo dokáže díky systematické komunikaci a schopnosti rozumět požadavkům filmařů napomoci realizovat audiovizuální projekt ve svém regionu.


Kdo a co hodnotí?

Producenti z řad Asociace producentů v audiovizi budou při svém hodnocení vycházet z konkrétních zkušeností z natáčení v různých koutech České republiky.

Odborníci z Czech Film Commission Státního fondu kinematografie budou hodnotit celkový přístup uchazeče k filmovým produkcím a strategii komunikace směrem k filmařům.

Lokační manažeři a scouti z České lokační unie udělí svou cenu za nejvstřícnější přístup při přípravách a v průběhu natáčení.

Celé iniciativě dala záštitu agentura CzechTourism, která se společně s Czech Film Commission Státního fondu kinematografie podílela na rozvoji regionálních filmových kanceláří a vývoji produktů filmového turismu.

Hodnoceny jsou aktivity uchazečů za uplynulý kalendářní rok.


Co vítěz získá?

Ocenění přinese vítěznému regionu jak mediální pozornost, tak zájem filmových profesionálů. Vyhlášení bude probíhat na závěrečném večeru 31. ročníku filmového festivalu Finále Plzeň. Společnou podporou ze strany čtyř organizátorů v oboru filmové produkce a turismu se o ocenění a jeho významu dozví více filmařů i potenciálních návštěvníků regionu.

Díky značce Film Friendly budou producenti a lokační manažeři při plánování projektů vědět, kde mohou očekávat snadnou a rychlou spolupráci, a mohou se i proto rozhodnout natáčet právě tam. Další filmové projekty tak regionu přinesou kromě finančních prostředků i další možnosti propagace.


Dosavadní nositelé titulu

Film Friendly 2014: Jeseníky Film Office

Film Friendly 2015: Filmová kancelář Karlovarského kraje

Film Friendly 2016: Liberec Film Office

Film Friendly ocenění České lokační unie 2016: Technická správa komunikací Praha


Harmonogram soutěže a přihláška

Uzávěrka pro zaslání přihlášek do soutěže “Film Friendly 2017”: 19. březen 2018, 17:00

Vyhlášení vítězů: 24. duben 2018 na závěrečném večeru filmového festivalu Finále Plzeň

Formulář přihlášky ke stažení v downloads.


Kontakt pro více informací

Nela Cajthamlová, nela@filmcommission.cz, +420 778 543 290