Cena Film Friendly

Rozšířit povědomí o přínosech audiovizuální produkce, povzbudit regionální subjekty při jejich spolupráci s filmovými štáby a upozornit filmaře na aktivní a vstřícné regiony – to si klade za cíl iniciativa, která od roku 2014 každoročně oceňuje film friendly regiony v České republice. Společně se na ní podílejí Czech Film Commission (oddělení Státního fondu kinematografie), Asociace producentů v audiovizi a agentura CzechTourism.

V roce 2017 se k iniciativě přidali i lokační manažeři a skauti, kteří vyhledávají vhodné lokace a vyjednávají také s jejich správci podmínky natáčení. Česká lokační unie, která manažery sdružuje, udělila v rámci loňského ročníku soutěže poprvé vedlejší ocenění za nejvstřícnější spolupráci s filmaři v roce 2016.

Kdo se může přihlásit a soutěžit o cenu Film Friendly?

Do soutěže se mohou přihlásit zejména regionální subjekty s právní subjektivitou a se sídlem v České republice, např. kraje, obce, svazky obcí, sdružení, spolky apod. Mělo by se přitom jednat o takové, které aktivně spolupracují s filmaři, pomáhají jim usnadnit natáčení, a to například zprostředkováním potřebných informací a relevantních kontaktů či doporučením vhodných lokací.

Bude posuzováno, jak daný region/místo dokáže díky systematické komunikaci a schopnosti rozumět požadavkům filmařů napomoci realizovat audiovizuální projekt ve svém regionu.


Kdo a co hodnotí?

Producenti z řad Asociace producentů v audiovizi budou při svém hodnocení vycházet z konkrétních zkušeností z natáčení v různých koutech České republiky.

Odborníci z Czech Film Commission budou hodnotit celkový přístup uchazeče k filmovým produkcím a strategii komunikace směrem k filmařům.

Lokační manažeři a scouti z České lokační unie udělí svou cenu za nejvstřícnější přístup při přípravách a v průběhu natáčení.

Hodnoceny jsou aktivity uchazečů za uplynulý kalendářní rok.

Iniciativa má záštitu agentura CzechTourism, která se společně s Czech Film Commission a Státním fondem kinematografie podílela na rozvoji regionálních filmových kanceláří a vývoji produktů filmového turismu.


Co vítěz získá?

Ocenění přinese vítěznému regionu jak mediální pozornost, tak zájem filmových profesionálů. Společnou podporou ze strany čtyř organizátorů v oboru filmové produkce a turismu se o ocenění a jeho významu dozví více filmařů i potenciálních návštěvníků regionu. Vyhlášení probíhá na závěrečném večeru filmového festivalu Finále Plzeň.

Díky značce Film Friendly budou producenti a lokační manažeři při plánování projektů vědět, kde mohou očekávat snadnou a rychlou spolupráci, a mohou se i proto rozhodnout natáčet právě tam. Další filmové projekty tak regionu přinesou kromě finančních prostředků i další možnosti propagace.


Dosavadní nositelé titulu

Film Friendly 2014: Jeseníky Film Office

Film Friendly 2015: Filmová kancelář Karlovarského kraje

Film Friendly 2016: Liberec Film Office

Film Friendly 2017: Filmová kancelář Ústeckého kraje


Film Friendly ocenění České lokační unie 2016: Technická správa komunikací Praha

Film Friendly ocenění České lokační unie 2017: Dopravní podniky hl. m. Prahy


Harmonogram soutěže a přihláška

Soutěž o titul Film Friendly 2018 otevřeme začátkem následujícího roku.


Kontakt pro více informací

Nela Cajthamlová, nela@filmcommission.cz, +420 778 543 290