Granty a fondy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund byl pražským zastupitelstvem schválen v září 2016 a svou první výzvu zveřejnil v květnu 2017. Z rozpočtu HMP fond na rok 2016 a 2017 po 10 milionech Kč, na 2018 30 milionů.

Výzvy:

 • říjen 2018: uzávěrka 15. 11. 2018 !!!
 • červen 2018: podpořeny 4 projekty v celkové výši 7,8 milionů Kč
 • leden 2018: podpořeno 9 projektů v celkové výši 9 milionů Kč
 • květen 2017: podpořeny 4 projekty v celkové výši 5,3 milionů Kč
Cíl:

 • podpora prezentace Prahy v zahraničí prostřednictvím filmových a televizních projektů
Typy projektů:

 • hrané, dokumentární a animované filmy
 • hrané, dokumentární a animované seriály a epizody seriálů
 • všechny formy distribuce
Kritéria:

 • Praha musí představovat Prahu
 • AVD musí být distribuováno v zahraničí
 • Hodnotí se míra a význam zobrazení Prahy, marketingový potenciál při využití k propagaci Prahy v zahraničí, rozsah zahraniční distribuce aj.
Kontakt: Prague Film Fund, Kateřina Vojkůvková, +420 725 818 467, info@praguefilmfund.eu

ZLÍNSKÝ KRAJ

Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji je dotačním schématem Zlínského kraje. Byl schválen v září 2017 a první výzva měla uzávěrku 31. 1. 2018.

Výzvy:

 • 2017/2018: uzávěrka 31. 1. 2018: podpořeno bylo 6 projektů v celkové výši 10 milionů Kč
Cíle:

 • zkvalitnění a zachování tradičního kreativního odvětví
 • zatraktivnění a využití potenciálu Zlínského kraje pro rozvoj audiovize
Typy projektů:

 • hrané, animované a dokumentární filmy určené pro distribuci v kinech nebo TV (>70 min)
 • hrané televizní seriály a epizody seriálů (>25 min/epizoda)
Kritéria:

 • kvalita a tvůrčí zabezpečení projektu
 • význam a přínosy projektu
 • organizační a finanční zabezpečení projektu
 • regionální efekt a marketingový potenciál
Více informací: Zlín Film Office, Magdaléna Hladká, +420 778 515 500, magdalena@zlin-film.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

Filmový fond statutárního města Zlín je zaměřený zejména na podporu vývoje námětů a scénářů. Jeho roční rozpočet je 1 milion Kč a svou první výzvu uzavřel v dubnu 2018.

Výzvy:

 • 2018: uzávěrka 25. 4. 2018: podpořeno 8 projektů, celková výše udělené podpory 900 000 Kč
Cíle:

 • zachovat a dále rozvíjet ve Zlíně tradiční odvětví kreativního průmyslu – audiovizi
 • zatraktivnit Zlín a jeho potenciál v oblasti audiovize
Typy projektů:

 • filmy a seriály
Kritéria:

 • náměty a scénáře čerpají z historie či současnosti města Zlína
 • hodnotí se například originalita námětu, lokace, využití místní filmové infrastruktury, ale také zapojení veřejnosti Zlína a studentů lokálních filmových škol
Více informací: Zlín Film Office, Magdaléna Hladká, +420 778 515 500, magdalena@zlin-film.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Jihomoravský filmový nadační fond je společnou iniciativou Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje. Byl schválen na podzim roku 2017 s ročním rozpočtem 10 milionů Kč.

Výzvy:

 • říjen 2018 – vývoj první verze scénáře: uzávěrka 16. 11. 2018 !!!
 • květen 2018: podpořeno 12 projektů v celkové výši 8,5 milionu Kč
Cíle:

 • rozvoj místního audiovizuálního průmyslu a na něj navázané ekonomiky
 • podpora audiovizuální tvorby
 • propagace města a regionu prostřednictvím audiovizuálních děl
Typy projektů:

 • hrané, animované a dokumentární filmy, seriály a online formáty
Kritéria:

 • 100 % grantu musí být utraceno v Jihomoravském kraji
 • výše útraty v regionu
 • propagační a marketingový potenciál pro město Brno a Jihomoravský kraj
 • úroveň domácí/zahraniční distribuce
 • zapojení lokálních filmových profesionálů a využití místních služeb
Více informací: Filmová kancelář Brno, Ivana Košuličová, +420 773 771 556, kosulicova@ticbrno.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ

Od roku 2016 je možné získat prostředky v rámci dotačního titulu Olomouckého kraje Podpora kinematografie v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava.

Výzvy:

 • 2018: uzávěrka 28. února 2018, disponibilní prostředky 600 000 Kč
Cíle:

 • podpořit a motivovat filmaře k využití území turistických regionů Jeseníky a Střední Morava pro natáčení audiovizuálních děl
 • podpořit regionální ekonomiku odběrem služeb a zboží filmaři v daném místě
 • propagovat dané místo s pozitivním dopadem na cestovní ruch
Typy projektů:

 • celovečerní hrané a dokumentární filmy do kin (>70 min)
 • hrané televizní filmy (>60 min)
 • hrané televizní seriály a epizody seriálů (>30 min/epizoda)
 • televizní dokumentární filmy (>40 min)
Kritéria:

 • rozsah natáčení na lokacích v Olomouckém kraji
 • potenciál pro využití projektu pro marketing regionu v oblasti cestovního ruch
Více informací: Jeseníky Film Office, Lenka Dusová, +420 608 119 093, dusova@jeseniky.cz