Filmové kanceláře

Czech Film Commission již několik let buduje síť regionálních kontaktních míst a filmových kanceláří, jejichž primární úlohou je přilákat do regionu filmové štáby a maximálně zefektivnit přínosy audiovizuální produkce pro region. Pro filmaře jsou cenným zdrojem informací pro oblast daného regionu, staví přitom na dobré znalosti místního prostředí a kvalitní síti dlouhodobě budovaných kontaktů.

Všechny uvedené instituce a organizace jsou v pravidelném kontaktu s Czech Film Commission, rozumějí požadavkům filmařů a pomohou jim usnadnit natáčení ve svém regionu.


Liberec Film Officeff2016_doleva

c/o Magistrát města Liberce, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu – oddělení městské informační centrum

Pavlína Sacherová (Kuchtová), sacherova.pavlina@magistrat.liberec.cz, +420 773 781 766


Filmová kancelář Karlovarského krajeFF_Logo-B-04-01-1024x822

c/o Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.

Petr Židlický, zidlicky@zivykraj.cz, +420 354 222 243


Filmová kancelář JeseníkyFFR 2014 logo

(region Jeseníky a Olomoucký kraj)

c/o Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu

Lenka Dusová, lenka.dusova@jesenikytourism.cz, +420 608 119 093


East Bohemia Film Office 

(oblast Pardubického a Královéhradeckého kraje)

c/o Destinační společnost Východní Čechy

Lucie Ondráčková, l.ondrackova@vychodnicechy.info, +420 725 702 651


Filmová kancelář Brno

c/o Turistické informační centrum města Brna

Ivana Košuličová, kosulicova@ticbrno.cz, +420 773 771 556


Filmová kancelář Plzeňského kraje

Radka Šámalová, radka.samalova@filmplzen.cz, +420 737 190 798


Filmová kancelář Ústeckého kraje

c/o Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor regionálního rozvoje – oddělení cestovního ruchu

Barbora Hyšková, hyskova.b@kr-ustecky.cz, +420 778 494 321; Helena Matuščinová, matuscinova.h@kr-ustecky.cz, +420 475 657 720


Moravskoslezská filmová kancelář

c/o Moravian-Silesian Tourism

Hana Vítková, film@mstourism.cz, +420 734 766 746


Vysočina Film Office

c/o Vysočina Tourism

Klára Čechová, info@filmvysocina.cz, +420 731 597 613


Zlín Film Office 

(město Zlín a Zlínský kraj)

Magdaléna Hladká, magdalena@zlin-film.cz, +420 778 515 500