Filmové kanceláře

Czech Film Commission již několik let buduje síť regionálních kontaktních míst a filmových kanceláří, jejichž primární úlohou je přilákat do regionu filmové štáby a maximálně zefektivnit přínosy audiovizuální produkce pro region. Pro filmaře jsou cenným zdrojem informací pro oblast daného regionu, staví přitom na dobré znalosti místního prostředí a kvalitní síti dlouhodobě budovaných kontaktů.

Všechny uvedené instituce a organizace jsou v pravidelném kontaktu s Czech Film Commission, rozumějí požadavkům filmařů a pomohou jim usnadnit natáčení ve svém regionu.


Filmová kancelář Brno (Brno Film Office)

c/o Turistické informační centrum města Brna

Ivana Košuličová, kosulicova@ticbrno.cz, +420 773 771 556


Filmová kancelář Jeseníky (Jeseniky Film Office)FFR 2014 logo

(region Jeseníky a Olomoucký kraj)

c/o Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu

Lenka Dusová, dusova@jeseniky.cz, +420 608 119 093


Filmová kancelář Karlovarského kraje (Karlovy Vary Region Film Office)FF_Logo-B-04-01-1024x822

c/o Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.

Petr Židlický, zidlicky@zivykraj.cz, +420 736 650 129


Filmová kancelář Liberec (Liberec Film Office)ff2016_doleva

c/o Magistrát města Liberce, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu – oddělení městské informační centrum

Pavlína Sacherová, sacherova.pavlina@magistrat.liberec.cz, +420 773 781 766


Filmová kancelář Plzeňského kraje (Pilsen Film Office)

Radka Šámalová, radka.samalova@filmplzen.cz, +420 737 190 798


Filmová kancelář Východní Čechy (East Bohemia Film Office) 

c/o Destinační společnost Východní Čechy

Pardubický kraj: Lucie Ondráčková, l.ondrackova@vychodnicechy.info, +420 725 702 651

Královéhradecký kraj: Jana Chmatilová, jchmatilova@kr-kralovehradecky.cz, +420 725 438 382


Filmová kancelář Vysočina (Vysočina Film Office)

c/o Vysočina Tourism

Michaela Králová, info@filmvysocina.cz, +420 731 597 613


Filmová kancelář Ústeckého kraje (Usti Region Film Office)

c/o Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor regionálního rozvoje – oddělení cestovního ruchu

Barbora Hyšková, hyskova.b@kr-ustecky.cz, +420 778 494 321

Helena Matuščinová, matuscinova.h@kr-ustecky.cz, +420 770 100 259


Filmová kancelář Zlín (Zlín Film Office) 

(město Zlín a Zlínský kraj)

Magdaléna Hladká, magdalena@zlin-film.cz, +420 778 515 500


Moravskoslezská filmová kancelář (North Moravia and Silesia Film Office)

c/o Moravian-Silesian Tourism

Hana Vítková, film@mstourism.cz, +420 734 766 746