Cena Film Friendly

Rozšířit povědomí o přínosech audiovizuální produkce, povzbudit regionální subjekty při jejich spolupráci s filmovými štáby a upozornit filmaře na aktivní a vstřícné regiony – to si klade za cíl iniciativa, která od roku 2014 každoročně oceňuje film friendly regiony a místa České republiky. Společně se na ní podílejí Czech Film Commission, Asociace producentů v audiovizi a agentura CzechTourism.

Letos byli k této iniciativě přizváni i ty, kteří mají k lokacím úplně nejblíže – lokační manažeři a skauti, kteří jsou ve filmovém štábu těmi, kdo vhodné lokace vyhledává a s jejich správci a majiteli jedná o podmínkách natáčení. Česká lokační unie, která manažery sdružuje, udělí v rámci letošního ročníku soutěže vedlejší ocenění za nejvstřícnější spolupráci s filmaři v roce 2016.


Kdo se může přihlásit a soutěžit o cenu Film Friendly 2016?

Do soutěže se mohou přihlásit zejména regionální subjekty s právní subjektivitou a se sídlem v České republice, např. kraje, obce, svazky obcí, sdružení, spolky apod. Mělo by se přitom jednat o takové, které aktivně spolupracují s filmaři, pomáhají jim usnadnit natáčení, a to například zprostředkováním potřebných informací a relevantních kontaktů či doporučením vhodných lokací.

Bude posuzováno, jak daný region/místo dokáže díky systematické komunikaci a schopnosti rozumět požadavkům filmařů napomoci realizovat audiovizuální projekt ve svém regionu.


Kdo a co hodnotí?

Producenti z řad Asociace producentů v audiovizi budou při svém hodnocení vycházet z konkrétních zkušeností z natáčení v různých koutech České republiky.

Odborníci z Czech Film Commission budou hodnotit celkový přístup uchazeče k filmovým produkcím a strategii komunikace směrem k filmařům.

Zástupci agentury CzechTourism posoudí schopnost a aktivitu regionů s ohledem na  marketing destinace. Hodnoceny jsou aktivity uchazečů za uplynulý kalendářní rok.

Lokační manažeři a scouti z České lokační unie udělí svou cenu za nejvstřícnější přístup při přípravách a v průběhu natáčení.


Co vítěz získá?

Ocenění přinese vítěznému regionu jak mediální pozornost, tak zájem filmařské obce. Vyhlášení bude probíhat na závěrečném galavečeru 30. ročníku filmového festivalu Finále Plzeň. Společnou podporou ze strany čtyř organizátorů v oboru filmové produkce a turismu se o ocenění a jeho významu dozví více potenciálních návštěvníků regionu i filmařů.

Díky značce „Film Friendly“ budou producenti a lokační manažeři při plánování projektů vědět, kde mohou očekávat snadnou a rychlou spolupráci, a mohou se proto rozhodnout natáčet právě tam. Další filmové projekty tak regionu přinesou kromě finančních prostředků i další možnosti propagace.


Dosavadní nositelé titulu

Film Friendly 2014: Jeseníky Film Office

Film Friendly 2015: Filmová kancelář Karlovarského kraje

Film Friendly 2016: Liberec Film Office


Harmonogram soutěže a přihláška

Uzávěrka pro zaslání přihlášek do soutěže: 3. duben 2017

Vyhlášení vítězů: 26. duben 2017

Formulář přihlášky ke stažení > Prihlaska_Film_Friendly_2016


Kontakt pro více informací

Nela Cajthamlová, nela@filmcommission.cz, +420 778 543 290