22. ledna 2013

Alternativní text obrázku
Státní fond kinematografie v současné době intenzivně pracuje na administrativních krocích spojených se vznikem nového Fondu. Fond spolu s Vládní dislokační komisí řeší nové sídlo Státního fondu kinematografie, které je nezbytným základem pro zápis Fondu do obchodního rejstříku a získání IČO. Bez zápisu do obchodního rejstříku nemůže mít Fond zaměstnance a nemůže činit žádné právní úkony.

Podpora českým filmům Podpora českým filmům podle nového zákona musí být notifikována Evropskou komisí. Mezitím Fond zpracovává Statut Fondu, který bude mít dvě části – část věnovanou podpoře českých filmů a část věnovanou filmovým pobídkám. V části o podpoře českých filmů zákon předpokládá informace k fungování a činnosti Rady i základní údaje ke způsobu rozdělování podpor. Tato část Statutu by měla být schválena vládou ČR v průběhu března 2013. Schválení Statutu umožní Fondu započít proces jmenování expertů, kteří jsou nezbytní pro rozhodovací proces o projektech. Všechny projekty, které byly Fondu předloženy v předchozích letech, o kterých Rada také v minulých letech rozhodla a jsou tedy v jakékoli fázi rozpracovanosti, se řídí pravidly starého Fondu. Všechny povinnosti starého Fondu převzal podle zákona nový Fond. Nicméně vzhledem k tomu, že nový Fond prozatím není zapsán v obchodním rejstříku a nemůže činit žádné právní úkony, nový Fond nemůže v této chvíli vystavovat rozhodnutí, uzavírat smlouvy nebo dodatky ke smlouvám a nemůže ani disponovat s bankovním účtem, tedy vyplácet splátky jednotlivých projektů.

Filmové pobídky pro zahraniční filmaře Státní fond kinematografie obdržel vyjádření Evropské komise, že část zákona upravující filmové pobídky je v souladu s pravidly o ochraně hospodářské soutěže a notifikace zákona se na ně nevztahuje. Aby filmové pobídky podle nového zákona mohly být spuštěny, je nezbytné přijmout tu část Statutu, která se týká filmových pobídek, neboť Statut má obsahovat řadu významných informací a postupů, bez kterých nelze celý proces započít. Statut schvaluje vláda ČR.

Státní fond kinematografie předpokládá schválení té části Statutu věnující se pobídkám v průběhu února 2013. V tuto chvíli není možné podávat nové žádosti o registraci pobídkového projektu. O obnovení přijímání žádostí bude Státní fond kinematografie neprodleně informovat na webových stránkách svých i ministerstva kultury.