O nás

Jsme oddělení Státního fondu kinematografie. Propagujeme Českou republiku jako atraktivní filmovou destinaci a poskytujeme nejen zahraničním filmařům komplexní informace o českém audiovizuálním průmyslu.

Za svou práci jsme byli nominováni na Global Production Award v kategorii Filmová komise roku 2024.

Mezinárodní sdružení lokačních manažerů - LMGI nás v roce 2023 nominovalo na cenu Vynikající filmová komise.

Obrázek czechfilmcommission-poster.png

Poslání a služby 

Jsme nezávislým prostředníkem mezi lokálními a zahraničními filmaři na jedné a domácími úřady a institucemi na druhé straně. Napojujeme zahraniční filmové tvůrce na lokální partnery, infrastrukturu a úřady a pomáháme koordinovat jejich aktivity.  

Nasloucháme potřebám profesionálů z filmového průmyslu a komunikujeme je s obecními a státními institucemi, abychom zajistili, že Česká republika zůstane konkurenceschopným partnerem na globální úrovni.

Zahraničním filmařům poskytujeme

 • informace o podmínkách a možnostech filmování v ČR od nutných povolení k natáčení přes lokace až po aktuální právní předpisy

 • propojení s místními partnery, kontaktní informace na poskytovatele služeb

 • podporu při předběžných obhlídkách lokací

 • podporu při komunikaci s národními a místními úřady

 • poradenství o finančních a koprodukčních možnostech

Obrázek czech-field-landscape-filming-location.png

Českým filmařům nabízíme

 • podporu při jednáních s úřady na národní i komunální úrovni

 • propojení s tuzemskými film friendly regiony

 • informace o filmových kancelářích v Evropě i ve světě a propojení s nimi

 • možnost registrovat se do největší databáze kontaktů českého audiovizuálního průmyslu

Obrázek filming-staff-guys.png

Regionům a městům v České republice zajišťujeme

 • pomoc s propagací a marketingem regionu jako filmové lokace

 • konzultace při zakládání regionálních filmových kanceláří

 • školení a metodickou činnost vůči regionálním filmovým kancelářím

 • podporu při komunikaci s filmaři

Obrázek calling-man.png

Aktivně pracujeme na zlepšení podmínek natáčení 

Abychom vytvořili stabilní a vstřícné filmařské prostředí, které může konkurovat ostatním zemím, připravujeme ve spolupráci s různými institucemi a odborníky manuály a doporučení. 

Společně s Asociací producentů v audiovizi a Evropským institutem bezpečnosti filmových projektů jsme například vytvořili dokument Česká republika v kontextu situace na Ukrajině

V období pandemie covid-19 jsme sestavili samoregulační doporučení, které filmařům umožnilo rychlý návrat na plac. Oproti jiným zemím na kontinentální Evropě tu byla nejkratší přestávka v natáčení a naše pravidla inspirovala filmové komise po celém světě. 

Jsme členem mezinárodních asociací filmových komisí European Film Commissions Network (EUFCN) a Association of Film Commissioners International (AFCI). 

Tým

Neváhejte nás kontaktovat se svými dotazy. Odpovíme, propojíme, zařídíme, zprostředkujeme.

Těšíme se na spolupráci

Pavlína Žipková

národní filmová komisařka

Pavlína jako národní filmová komisařka vede Czech Film Commission. Reprezentuje Českou republiku na mezinárodních filmových festivalech a trzích. V roce 2020 byla zvolena prezidentkou Evropské asociace filmových komisí (EUFCN).

Pavlína má za sebou 20letou praxi jako produkční a výkonná producentka. Natočila například historické rekonstrukce do dokumentárního filmu režisérky Roberty Grossman a producentky Nancy Spielberg Who Will Write Our History nebo do filmu Blessed Is the Match: The Life and Death of Hannah Senesh, který se dostal do užšího výběru na Oscara 2008. Dále pracovala na dokumentu Joan of Arc držitelky Emmy Pamely Mason Wagner a na úspěšném hororu Hostel režiséra Eliho Rotha. Pavlína vystudovala kreativní psaní a publicistiku na Literární akademii Josefa Škvoreckého.

Jana Arora

publicistika, sociální sítě

Jana se v Czech Film Commission věnuje publicistice a sociálním sítím. Má zkušenosti s ediční prací a publicistikou v oblasti kultury, cestovního ruchu a přírodní medicíny. Několik let se věnovala copywritingu, vytvářela reklamní texty v češtině i angličtině pro nejrůznější formáty od firemních prezentací na webových stránkách po rozhlasové a televizní spoty.

Jana pracovala řadu let jako literární agentka a zastupovala zahraniční nakladatele a autory na českém, slovenském a slovinském knižním trhu. Jako členka realizačního týmu se podílela na projektu Organizace na podporu integrace menšin Živá knihovna s logem „Nesuď knihu podle obalu“. Jana vystudovala divadelní dramaturgii na DAMU a spolupracovala na několika inscenacích s režisérem Vladimírem Morávkem.

Petra Marková

lokace, organizace location tours

Petra má přehled o rozmanitých filmových lokacích. Je koordinátorkou location tours, jejichž prostřednictvím regionální filmové kanceláře ve spolupráci s Czech Film Commission představují filmařům méně známé lokace po celé České republice.

Petra pracovala řadu let jako lokační manažerka a asistentka na filmových a televizních natáčeních. Spolupracovala mimo jiné na projektech Iluzionista, Hannibal Rising, Henry IV. a Red Tails, jehož producentem byl George Lucas. Má také bohaté zkušenosti z mezinárodní poradenské společnosti, kde připravovala nabídky pro veřejné zakázky. Petra vystudovala režii a scenáristiku na Vyšší odborné škole filmové v Písku.

Státní fond kinematografie

Státní fond kinematografie zajišťuje podporu domácí kinematografii v její plné šíři a administruje a poskytuje filmové pobídky.

Vznikl 1. ledna 2013 na základě zákona č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) a nahradil původní Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, který působil od roku 1992.

Hlavní činnost  

vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatku z vysílání reklamy a správních poplatků podle zákona o audiovizi 

 • vede evidenci v oblasti audiovize 
 • poskytuje podporu kinematografie 
 • vykonává majetková autorská práva a majetková práva výkonných umělců, která připadnou státu podle jiného právního předpisu 
 • vykonává práva výrobce audiovizuálních děl, která na jeho právního předchůdce přešla podle jiného právního předpisu, a práva výrobce zvukově obrazového záznamu, která mu náleží podle jiného právního předpisu 
 • přiděluje koprodukční statut podle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci 
 • poskytuje filmové pobídky 
 • vykonává činnosti stanovené jinými právními předpisy

Program Filmové pobídky 

Pobídky pro filmovou a televizní produkci nabízí Česká republika od června 2010. Cílem jejich zavedení bylo vrátit českému filmovému průmyslu a kinematografii konkurenceschopnost v evropském a mezinárodním měřítku. Program navrhlo Ministerstvo kultury a spravuje ho Státní fond kinematografie.

Pobídky se vztahují jak na česká, tak na zahraniční audiovizuální díla natáčená v České republice a mají formu vratky ve výši až 20 % tzv. uznatelných nákladů utracených při audiovizuální produkci. Vratka je žadatelům vyplácena přímo státem prostřednictvím Státního fondu kinematografie po ukončení produkce v České republice.

Tento program garantuje, že nedojde k vyplacení podpory ve výši 20 % uznatelných nákladů dříve, než investor (tedy producent), na území České republiky proinvestuje své vlastní finanční prostředky do českých služeb a zboží a následně provede audit těchto vynaložených prostředků.

Pobídky se vztahují nejen na filmy určené pro distribuci v kinech, ale i na určitý typ televizní produkce.

Partneři

Přínos natáčení

Natáčení přináší České republice mnoho benefitů, tady jsou ty nejvýznamnější.

Ekonomický přínos 

Audiovizuální produkce přináší do státního i komunálních rozpočtů značné obnosy peněz. Natáčecí štáby bydlí v hotelech, stravují se, najímají si dopravu, místní štáby, herce, komparsisty, pronajímají lokace atd.

Ekonomický přínos filmového průmyslu se navíc neomezuje pouze na prostředky, které jsou přímo vynaložené na výrobu filmového projektu, ale má mnoho nepřímých dopadů na ostatní ekonomická odvětví země, ve které se projekt realizuje.

Tyto dopady mají formu zvýšené poptávky po řadě dodavatelských služeb a také služeb, které nesouvisí přímo s výrobou projektu (tzv. sekundární efekt).

Pracovní pozice, které jsou produkcemi vytvářeny, se dále odrážejí ve zvýšené spotřebě a v konečném důsledku prostřednictvím daňových odvodů i v příjmové stránce státních rozpočtů.

Turismus a marketing destinace

Film nebo televizní pořad může ukázat nejrůznější místa regionu a zvýšit o něm povědomí u diváků/potenciálních turistů. Prostřednictvím relevantních kampaní lze do regionu přivést značné částky peněz, které zde utratí příchozí turisté.

Propojení kampaní na podporu turismu s audiovizuálními díly je pro mnoho destinací efektivní možností propagace. Zahraniční příklady (např. Velká Británie, Nový Zéland, rakouské Tyrolsko nebo město New York apod.) dokazují, že tato propojení pomáhají výrazně snížit náklady takových kampaní a především zvyšují jejich efektivitu.

Zaměstnanost a pracovní příležitosti

Filmové produkce podporují místní zaměstnanost na úrovni kvalifikovaných, mzdově náročných pracovních míst. Nepřímo podporují zaměstnanost v přidružených službách. Některé specifické profese by bez odbytu v oblasti filmového průmyslu mohly zaniknout.

Podpora kultury

Příchozí zahraniční produkce umožňují profesní růst a kvalifikaci domácích filmových profesionálů. Zdravá a vytěžovaná filmová infrastruktura poskytuje více možností a uplatnění právě pro domácí tvorbu. Filmový průmysl nepřímo podporuje a využívá i jiné oblasti kultury.

Historie

Kancelář Czech Film Commission byla založena z iniciativy Asociace producentů v audiovizi v roce 2004 v rámci neziskové organizace Česká filmová komora, o.p.s. a v letech 2013-2016 patřila pod příspěvkovou organizaci ministerstva kultury Národní filmový archiv. K 1. únoru 2017 přešla Czech Film Commission pod Státní fond kinematografie a stala se jedním z jeho oddělení.

Ludmila Claussová

První národní filmová komisařka (2004-2020)

Stála u zrodu Czech Film Commission v roce 2004 a postupně ji vybudovala v mezinárodně uznávanou filmovou kancelář. Byla rovněž u založení evropské asociace filmových kanceláří EUFCN v roce 2007. Byla mimo jiné aktivně zapojena do jednání o zavedení filmových pobídek a iniciovala zakládání prvních regionálních filmových kanceláří v České republice. Czech Film Commission vedla celých 16 let.

Po přesídlení do jižních Čech nastoupila na jaře roku 2020 na pozici marketingové a PR manažerky do nově založené organizace destinačního managementu pro turistickou oblast Český Krumlov Region.

Obrázek photo-lida-claussova.png