3. června 2022

Alternativní text obrázku

Podle Globálního mírového indexu je ČR devátou nejbezpečnější zemí světa.1

Obrázek mapa_en__.jpg

 

Mapa: Czech Film Commission


1. Česká republika je členským státem Evropské unie a NATO. Má vlastní armádu, a navíc je součástí mezinárodní obranné aliance, která je garantem bezpečí.

 

2. Na území žádného státu EU nebo NATO neprobíhá jakýkoli ozbrojený konflikt.

 

3. EU ani NATO není ve válečném stavu s Ruskou federací ani se aktivně nezapojuje do bojů, které se odehrávají na území Ukrajiny.

 

4. Česká republika se dlouhodobě umísťuje v první desítce nejbezpečnějších zemí světa. Dle Globálního mírového indexu z roku 2021 je na 9. místě.

 

5. Česká republika je obklopena dalšími státy NATO: Slovenskou republikou, Polskem, Německem a Maďarskem.

 

6. Dle zahraničních i českých vojenských expertů je ČR nadále bezpečnou zemí pro natáčení a zahraniční investice. Nedochází ke zhoršení bezpečnostní situace.

 

7. Česká republika spadá do tzv. západního kulturního okruhu2, leží v samém středu Evropy.

 

8. Kromě expertů z různých oblastí bezpečnosti v ČR fungují specialisté na ochranu duševního zdraví certifikovaní pro oblast audiovizuální výroby. O členy štábu a herce je postaráno, cítí se zde bezpečně.

 

Odborné konzultace současné situace:
• Michal Voska (Ministerstvo obrany České republiky)
• Petr Prouza (vojenský historik, Karlova univerzita)
• Timothy Anders (US NAVY Rescue expert)
• Velvyslanectví USA v České republice, Tiskové a kulturní oddělení

 

Vytvořili:
Česká filmová komise / Státní fond kinematografie
Asociace producentů v audiovizi
Evropský institut bezpečnosti filmových projektů

 


1 Institute for Economics & Peace
2 Samuel P. Huntington: Střet civilizací, Simon & Schuster 1996

Štítky