19. dubna 2016

Alternativní text obrázku
Festival Finále Plzeň je od roku 2011 místem pravidelného setkávání Czech Film Commission se zástupci českých měst a regionů. V rámci tzv. Industry Days festivalu pro ně zorganizovala letos již popáté workshop, na který přizvala tentokrát i zástupce Státního fondu kinematografie.
Obrázek img_20160418_144733.jpg
Workshopu, který proběhl 18. dubna, se zúčastnilo přes dvacet zástupců krajských či městských úřadů a destinačních agentur z celé republiky. Zaměřen byl jak na zopakování základních principů chodu filmových kanceláří a kontaktních míst pro filmaře, jejich cílů a aktivit, tak na možná nastavení regionálních filmových fondů a grantů. Diskutovalo se také s lidmi z praxe - producenty a lokačními manažery. Během workshopu se regionům představil Státní fond kinematografie, který v jedné ze svých budoucích výzev hodlá podpořit i činnosti regionálních filmových kanceláří. "Jako zástupce vznikající filmové kanceláře Ústeckého kraje si nesmírně cením takových příležitostí, kterou zprostředkovává Czech Film Commission. Předání cenných zkušeností mezi jednotlivými zástupci z řad regionálních 'film friendly' kanceláří, osobní diskuze s lokačními skauty, producenty a zástupci státních filmových institucí je pro naši práci obrovským přínosem a inspirací. Diskuze navíc davá podnět k řešení mnoha problematických překážek, na které při naší práci narážíme. Taková podpora regionům představuje jedinečnou příležitost propojení filmového průmyslu s rozvojem regionů z marketingového a ekonomického hlediska," uvedla jedna z účastnic workshopu, Barbora Hyšková z oddělení cestovního ruchu Krajské úřadu Ústeckého kraje.

„Dlouhodobě povzbuzujeme regiony ke spolupráci s filmaři a rok od roku cítíme z regionů větší vstřícnost a zájem, aby se u nich natáčelo. Workshopy jsou jen jednou z mnoha aktivit, kterými se u nich snažíme rozšířit povědomí o přínosu filmových natáčení v regionech České republiky,“ uvádí Ludmila Claussová, vedoucí kanceláře Czech Film Commission. „Na druhé straně samozřejmě propagujeme vstřícné regiony u našich filmařů, odkazy na ně najdou na našich webových stránkách, aktivně je doporučujeme a pravidelně také pořádáme location tours, při kterých se přímo v regionech mohou filmaři seznámit se zajímavými lokacemi i lidmi,“ dodává Claussová. Proto byla tentokrát i v Plzni na program zařazena prohlídka zajímavých lokací. V jejím centru stály interiéry architekta Adolfa Loose, který v českých zemích realizoval více než třicet svých architektonických návrhů a nejvíce z nich se dochovalo právě v Plzni. Účastníkům byly představeny čtyři interiéry – byt Viléma a Gertrudy Krausových, byt doktora Josefa Vogla, Brummelův dům a byt Hugo Semlera. Lokační manažeři měli mimoto možnost vyfotit si také plzeňské podzemí, DEPO2015, prostory Měšťanské besedy či radnice.

Mezi aktivitami Czech Film Commission směřovanými do českých regionů, figuruje od loňského roku také soutěž o Film Friendly Region, kterou spustila společně s Asociací producentů v audiovizi a agenturou CzechTourism. Mezi soutěžícími regionálními subjekty je každoročně oceňován ten, který nejlépe spolupracuje s filmaři a zároveň umí zužitkovat audiovizuální produkci i k propagaci destinace. Vyhlášení vítěze druhého ročníku, který obdrží titul Film Friendly 2015, proběhne 21. dubna v rámci slavnostního zakončení festivalu Finále Plzeň.