14. ledna 2021

Alternativní text obrázku

Jako každý rok se i loni do podpory filmů skrze své regionální fondy zapojily některé kraje. Dohromady bylo na podporu filmařů vydáno více než 22 milionů korun. Mezi kraje s aktivní regionální podporou patří především Jihomoravský kraj následovaný krajem Zlínským a Prahou.

Obrázek il_boemo_mahenovo_divadlo_01.jpg

Natáčení filmu Il Boemo v Mahenově divadle | Foto: Richard Hodonický


Podmínky čerpání těchto fondů jsou nastavené zejména tak, aby v audiovizuálním díle, které podporu získá, hrál region či dané město důležitou roli v ději a dostal jej tak na mapu filmového světa. Nejdůležitějším aspektem podpory je ovšem ekonomický přínos, který tyto lokální fondy přinášejí. „Podobně jako u pobídek, které filmařům poskytuje Státní fond kinematografie, platí u těchto menších fondů, že částka investovaná do příspěvku filmařům se postupně několikanásobně vrací do regionální ekonomiky v platbách za místní služby, ať už se jedná o pronajaté lokace, řemeslníky, místní služby, ubytovací zařízení nebo gastroslužby,“ říká vedoucí Czech Film Commission Pavlína Žipková.

Kolik se kde rozdělovalo

Nejvyšší částku loni poskytl ve dvou výzvách Jihomoravský filmový fond. Ve výzvě na výrobu rozdělil mezi 12 produkcí 8,8 milionů korun, žadatelů přitom bylo dokonce 47, což potvrzuje velký zájem o čerpání grantů z regionálních fondů. Mezi podpořenými projekty bylo například historické Il Boemo režiséra Petra Václava nebo romantická komedie Přání Ježíškovi režisérky Marty Ferencové. Nejvyšší podporu (1,7 milionu korun) získal film Nikola Šuhaj režiséra Vladimíra Morávka. Ze 17 žádostí ve výzvě na podporu scénáře nakonec uspělo 7 projektů, mezi které bylo rozděleno 0,5 milionu korun.

Program na podporu audiovizuální tvorby běží již třetím rokem ve Zlínském kraji. Loni bylo mezi 5 filmových projektů rozděleno celkem 6 milionů korun, přičemž komise jmenovaná Radou Zlínského kraje posuzovala celkem 14 žádostí o dotaci. Mezi projekty, které se svojí žádostí uspěly, patří například celovečerní film Dvě slova jako klíč režiséra Dana Svátka. Snímek, který získal příspěvek 2 miliony korun, naváže na režisérův předchozí počin Úsměvy smutných mužů, a opět se bude jednat o adaptaci knihy Josefa Formánka. Program neopomněl také tvorbu pro děti, která má v regionu svoji dlouholetou tradici. 2 miliony korun byl podpořen animovaný snímek Tonda, Slávka a Génius režiséra Filipa Pošivače.

Kromě tohoto programu existuje v regionu ještě Nadační fond FILMTALENT Zlín. Ten minulý rok podpořil 21 projektů mladých filmařů dotací o celkovém objemu 1,375 milionu korun. Finance byly získány z veřejné dražby 23. Salonu filmových klapek, tradiční součásti programu Zlín Film Festivalu, jehož 60. ročník proběhl letos na začátku září. Tento fond by mohl posloužit jako inspirace k regionální podpoře dalším krajům, které zatím hledají systematické zdroje.

Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund vyhlásil minulý rok celkem 2 výzvy. V té lednové byl podpořen příspěvkem 1 milion korun historický snímek Lázně Terezín. Film vznikající v koprodukci ČR, Itálie a Slovenska bude režírovat Ital Gabriele Guidi. Ve druhé loňské výzvě fond podpořil celkem šest projektů, které se natáčely nebo budou natáčet v hlavním městě. Rozdělil mezi ně nadační příspěvky v celkové výši 4,7 milionu korun. Podporu získaly 3 dokumenty a 3 hrané filmy. Celkem tak minulý rok Prague Film Fund finančně pomohl filmařům sedmi projektů částkou 5,7 milionu korun.

Situace v dalších krajích

Kromě těchto filmově zaměřených fondů je možné získat i příspěvky v rámci obecných krajských dotačních programů. Dotace v řádech statisíců korun se rozdělovaly například v kraji Plzeňském, který sice zatím nemá samostatný fond na podporu audiovizuální tvorby, ale je možné zažádat o individuální dotaci přes krajský dotační portál. Podmínkou je požadavek natáčení v kraji.

Některé kraje pak minulý rok novou audiovizuální výzvu nevyhlašovaly, ale již se v nich natáčelo za podpory grantu z roku 2019. Například v Moravskoslezském kraji se natáčel krátkometrážní film Trofej (z dílny FAMU) a také hororový thriller režiséra Emila Křižky s názvem Hrana zlomu, na který kraj přispěl v rámci svého dotačního titulu Podpora natáčení AV děl v Moravskoslezském kraji. Program s podporou 5 milionů korun byl vyhlášen v roce 2019 pro projekty s plánovanou realizací v letech 2019–2021. Letos bude kraj usilovat o vyhlášení nového programu.

Blízko k pilotnímu programu podpory filmové výroby má i sever Čech. Program na Podporu audiovizuálního průmyslu v Ústeckém kraji (tzv. PAVÚK) by měl být vyhlášen v první čtvrtině roku 2021. V podpoře vývoje a výroby se chystají příští rok pokračovat i na jihu Moravy. Jak říká Ivana Košuličová z Brno Film Office: „Jihomoravský filmový fond bude pro rok 2021 disponovat částkou 10 milionů korun s předpokladem vyhlášení výzvy na výrobu na jaře 2021.“

Jak filmaři pomáhají v místě natáčení

Věřme tedy, že všechna vyjednávání v krajích budou příští rok úspěšná. Snahy o podporu filmového průmyslu v regionech mají smysl nejen z ekonomického a kulturního hlediska, ale i protože pomáhají vybalancovat pocit pragocentrismu, kterým podle některých naše kultura částečně trpí.

Kromě již zmíněné ekonomické návratnosti je navíc v době pandemie covidu lokální podpora filmového průmyslu potřebnější než kdy jindy: „Například ubytovací zařízení a restaurace utrpěly vlivem koronaviru velkou ránu a pomoci jim mohou i filmaři ubytovaní v místě natáčení. Důležitým aspektem kladného působení filmařů v krajích je skutečnost, že v místě natáčení utrácejí peníze za služby, a to i v podobě osobních útrat členů štábu v restauracích. Nezanedbatelný je i následný vliv filmového turismu. To jsou všechno důvody, proč by kraje i nadále měly usilovat o zachování dotačních titulů a jejich vznik tam, kde dosud váhaly,“ říká Žipková.

V případě konkrétních dotazů k existujícím fondům a dotacím je nejlepší obrátit se přímo na jednotlivé regionální filmové kanceláře, jejichž seznam naleznete zde. Pro radu nad koncepcí nově vznikajících fondů je možné obrátit se přímo na Czech Film Commission.

Štítky