7. února 2023

Alternativní text obrázku

Czech Film Commission pořádá ve spolupráci s regionálními filmovými kancelářemi každoročně několik obhlídek lokací. Jejich smyslem je představovat filmovým profesionálům kamerou dosud neobjevené lokace po celé České republice. Jsou to lokace, jejichž provozovatelé nebo majitelé jsou filmování nakloněni a ochotni domluvit se na podmínkách, které filmařům umožní práci, případně je zde možné vytvořit určité zázemí pro filmový štáb. Jednodenní nebo dvoudenní location tours jsou určeny pro české filmaře nejrůznějších profesí.

Obrázek dsc7355.jpg
Foto: Czech Film Commission

Scénárista

 • během obhlídek pozná nová místa a seznámí se s často fascinujícími majiteli či provozovateli lokací a jejich jedinečnými příběhy
 • čerpá inspiraci pro nové náměty a témata, při jejichž zpracování může využít znalost místa a psát přímo na míru konkrétní lokace
 • navazuje kontakty s dalšími filmaři z řad účastníků, seznamuje se s režiséry a producenty
 • získá nejnovější informace o regionální podpoře audiovizuálního díla ve stadiu vývoje scénáře

Kameraman

 • načerpá vizuální inspiraci
 • seznámí se s novými místy, zorientuje se na lokacích a prozkoumá možnosti nejlepších záběrů
 • navazuje kontakty s dalšími filmaři z řad účastníků, s filmovými architekty a režiséry

Filmový architekt

 • získává nové tvůrčí podněty
 • seznamuje se s regionální podobou architektonických stylů
 • rozšiřuje si představu o možnostech nejrůznějších motivů a filmových lokací
 • navazuje kontakty s dalšími filmaři z řad účastníků, s režiséry a producenty

Režisér

 • načerpá novou inspiraci, ať už jde o vizuální stránku nebo náměty
 • seznámí se s osobitými místy a příběhy regionů
 • navazuje kontakty s dalšími filmaři, scénáristy, producenty

Dokumentarista

 • seznámí se se zajímavými osobnostmi a nahlédne do jejich životních příběhů, které stojí za to vyprávět
 • současně má možnost poznat je v prostředí, které je určitým způsobem utvářelo, kde žijí
 • navíc v místě, kde jsou filmovým štábům pozitivně nakloněni
 • navazuje pracovní kontakty s dalšími filmaři a zástupci regionálních filmových kanceláří

Producent, produkční

Lokační manažer

 • rozšiřuje si databázi lokací, pořizuje fotografie
 • zjišťuje podmínky natáčení na jednotlivých lokacích
 • seznamuje se se správci lokací
 • navazuje kontakt a spolupráci se zástupci regionálních filmových kanceláří
 • seznamuje se s dalšími filmaři, producenty, filmovými architekty, režiséry

Spolupráce filmařů s regionálními filmovými kancelářemi

Zástupci filmových kanceláří díky podrobným znalostem kraje a místním kontaktům dokáží objevit lokace, které jsou pro filmaře překvapením. Často se na ně majitelé či provozovatelé obracejí přímo a sami nabízejí lokace k využití pro natáčení. Regionální filmové kanceláře mají tak přístup k informacím, k nimž se filmaři sami nedostanou.

Location tours jsou pro filmaře skvělou příležitostí, jak se blíže seznámit se zástupci filmových kanceláří a navázat s nimi pracovní vztah, který je pro ně zdrojem neocenitelných informací a může jim v mnohém usnadnit práci. Často je location tour prvním krokem k dalším obhlídkám pro konkrétní filmový projekt.

Jana Arora z národní filmové kanceláře Czech Film Commission shrnuje příležitost „osobně propojovat regionální filmové komisařefilmaři, budovat kontakty a rozšiřovat nabídku lokací v krajích.“

Natáčení v regionech – podpora místní ekonomiky

Cílem location tours je přivést filmové štáby do regionů České republiky, kde pak díky natáčení využívají včetně nájmu lokací (ať jsou ve vlastnictví krajů, měst či obcí nebo soukromém) i místní dodavatele a služby a významným způsobem tak podporují místní ekonomiku.

Jedná se například o řemeslníky různých profesí, dopravu, ostrahu, údržbu, úklid, pronájem kontejnerů na odpad, cisteren s pitnou vodou, nákup drobného materiálu, ubytování, restaurační a cateringové služby. Filmaři navíc pro potřeby natáčení některé lokace opravují a zvelebují, takže pak majitelům či místním obyvatelům zůstávají v lepším stavu než před natáčením.

Dalším přínosem pak v závislosti na úspěchu jednotlivých filmových a seriálových projektů je nárůst turismu, který opět může přinášet místní ekonomice nezanedbatelné finance.

Patříte-li mezi aktivní české filmaře a máte zájem zúčastnit se našich location tours, spojte se s námi na jana@filmcommission.cz.

Obrázek dsc7519.jpg
Foto: Czech Film Commission

Posláním regionálních filmových kanceláří je přilákat audiovizuální projekty do svých krajů a být spolehlivým zdrojem informací pro české producenty.

Jedním z hlavních nástrojů, jak upozornit filmaře na filmařsky vstřícné lokace regionu, je tzv. location tour, kterou pro české filmové profesionály od producentů a lokačních manažerů po režiséry, scénáristy, kameramany a filmové architekty organizuje regionální filmová kancelář ve spolupráci s Czech Film Commission.

Zástupce regionální filmové kanceláře propojuje filmaře se správci nebo vlastníky objektů. Location tour je často prvním krokem k dalším obhlídkám již na konkrétní připravované audiovizuální dílo.

Na location tour je přítomen fotograf se specializací na snímky architektury, krajiny a lokací. Výsledné fotografie potom slouží pro propagaci navštívených film friendly lokací jak dané regionální filmové kanceláři, tak je využívá Czech Film Commission pro své propagační aktivity směrem k zahraničním filmařům a aktivně je nabízí v případě konkrétních poptávek ze zahraničí.