18. května 2017

Alternativní text obrázku
Usedlost Michalův statek se nachází na Vysočině ve vesničce Pohleď, která leží na pravém břehu řeky Sázavy mezi městy Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou. Filmařovo srdce zaplesá - tato malá a zapadlá víska si do dnešních dnů zachovala typický venkovský ráz a skanzen Michalův statek ukazuje život, práci a zvyky rolníků v období od skončení třicetileté války až do zrušení roboty v roce 1848.
Obrázek michaluv_statek_jaroslav_vala.jpg
Pro filmaře je statek příhodný rozlohou interiérů i exteriérů. Obytná část s půdou o rozloze 50m2 se skládá ze síně, světnice (27m2) s výškou stropu 2,8 metru, černé kuchyně a komory. Hospodářskou část tvoří chlév o rozloze 60m2, špejchar (50m2), kůlna na nářadí, dále sklepy na potraviny a brambory. V bývalém sadu stojí od roku 1924 nejmladší stavba – vejminek. Dvorek má výjimečnou rozlohu 2000m2, přilehlá zahrada 4800m2. Na pozemku je také studna a stodola. Díky specifické lokalitě poskytuje statek pohled do krajiny nenarušený pozdější zástavbou. "Filmaře na Michalově statku vřele přivítáme. Najdou tu spoustu použitelných místností pro různá časová období – ideální by statek mohl být třeba pro natočení historie jednoho rodu,” říká pan Holub, který je správcem statku a zároveň starostou obce Pohleď.

Statek vlastnil od roku 1591 do roku 1997 rod Michalů. Po roce 1950 používalo hospodářskou část místní zemědělské družstvo, celý objekt pak začal pomalu chátrat. Jeho posledním majitelem byl Karel Michal, vlastnící statek až do své smrti v roce 1997. V roce 2000 ho koupila obec a začala s jeho rekonstrukcí.

Podle památkářů je soubor staveb Michalova statku významným dokladem vývoje lidové architektury na Vysočině od přelomu 17. a 18. století až do počátku 20. století. V roce 2003 byl Michalův statek i s přilehlými pozemky prohlášen za kulturní památku.

Prostřednictvím Virtual Travel je možné nahlédnout do světničky, selské hospody a na dvůr.

“Vysočina je výjimečná právě spojením kouzelné přírody a jedinečných staveb lidové architektury. Malebné roubenky i statky s bohatě zdobenými fasádami jsou vidět po celém kraji. Náš kraj je typický řídkou hustotou osídlení a množstvím malých vesniček, ležících poblíž maloměsta s počtem obyvatel do deseti tisíc,” říká Klára Čechová z Filmové kanceláře Kraje Vysočina. Tu můžete kontaktovat jak pro více informací o natáčení na Michalově statku, tak i v celém Kraji Vysočina. Filmová kancelář Kraje Vysočina, c/o Vysočina Tourism, klara.cechova@vysocinatourism.cz, +420 731 597 613.