10. září 2017

Alternativní text obrázku
„Loucký klášter je unikátní soubor staveb dokumentujících devět století stavebního vývoje. Celému komplexu premonstrátského kláštera dominuje mohutný objekt barokního konventu s řadou sklepení a kostel Panny Marie a sv. Václava s původní románskou kryptou. Široké travnaté prostranství uvnitř kláštera lze využít nejen jako atraktivní kulisu, ale rovněž jako parkování pro štáb,“ představuje objekt Ivana Košuličová z brněnské filmové kanceláře.
Obrázek dsc_5926.jpg
Klášter se nachází v jižní části Znojma na levém břehu řeky Dyje, která tvoří přirozenou západní hranici areálu. Z jihu sousedí s novým koupalištěm, na východě jeho pozemky zasahují téměř k ulici Dukelské (silnice I/38), na severu tvoří hranici přístupová komunikace a veřejná zeleň. Loucký klášter je nyní spojený se značkou vinařství Znovín Znojmo, které zde má sídlo a pořádá občas akce pro veřejnost. V současné době je ale využívána pouze cca. 1/25tina celého areálu, zbytek je prázdný. „V nejbližších letech celý objekt čeká finančně i časově náročná rekonstrukce. Než se tak ovšem stane, chceme objekt nabídnout k filmovým natáčením. Interiéry lze upravit dle konkrétních požadavků produkce. Kompletní rekonstrukcí prošla pouze budova bývalé jízdárny, která se nyní využívá ke kulturním a společenským účelům. Část jižní fasády jižního křídla Louckého kláštera má vyměněná okna, která jsou ručně vyrobená a kopírují vzhled původních historických oken,“ uvádí Košuličová. „Již v minulosti sloužil klášterní komplex jako lokace pro natáčení. Původní románskou kryptu filmaři použili v televizním filmu Santiniho jazyk nebo v seriálech Ďáblova lest či Labyrint,“ dodává Košuličová.

Celý areál prošel během staletí složitým architektonickým vývojem. Nejstarší pozdně románská kamenná podoba kláštera se zachovala v podobě torza raně gotického ambitu v prostoru rajského dvora a unikátní románské krypty pod kostelem Panny Marie a sv. Václava. Nejmarkantněji se však na klášteru podepsalo vrcholné baroko: v roce 1748 bylo započato s monumentální a nákladnou výstavbou konventu v ideové dispozici biblického Chrámu Šalamounova. Nejpozoruhodnějším prostorem se stal knihovní sál v jižním křídle, jehož věrná kopie je dnes obdivována ve Strahovském klášteře v Praze. Roku 1784 byl Loucký klášter císařem Josefem II. zrušen a barokní přestavba zůstala ze dvou třetin nedokončena. Obrovské prostory barokního konventu pak po celé 19. a 20. století využívalo vojsko jako kasárna.

Pro více informací kontaktujte Ivanu Košuličovou z Filmové kanceláře Brno: kosulicova@ticbrno.cz, +420 773 771 556. Pro natáčení v Louckém klášteře se obraťte na: Ing. arch. Iveta Ludvíková, architekt města: iveta.ludvikova@muznojmo.cz, +420 739 389 044.