7. prosince 2016

Alternativní text obrázku
Na skalnatém kopci u městečka Plumlov se nad říčkou Hloučelou tyčí nepřehlédnutelná dominanta - Plumlovský zámek, jedna z nejpodivnějších staveb v naší zemi. Pochmurná stavba, postavena v manýristickém stylu, svými proporcemi připomíná něco jako obrovský starobylý věžák. Stavěl ho v 17. století Jan Adam z Lichtenštejna, když mu bylo teprve 20 let. Nelogické rozměry zámku byly v době vzniku zvoleny se zřetelem k původně projektované velkolepé čtyřkřídlé stavbě, kterou na tomto místě plánoval jeho otec, kníže Karel Eusebius. Nakonec z ní však bylo postaveno pouze jedno křídlo.
Obrázek plumlov_zamek_006.jpg
„Zámek Plumlov je filmaři trochu zapomenutý a to je škoda. Jednou, dvakrát do roka se tu točí studentský film, ale my jsme určitě otevření i spolupráci s profesionálními štáby filmů a reklam. Třeba oproti některým známým státním hradům a zámkům máme tu výhodu, že nejsme tolik turisticky vytížení. Dá se u nás točit i v létě, v turistické sezóně, vše záleží na dohodě, “ říká kastelán Pavel Zástěra. Zámek byl postaven v letech 1680-1688 vedle původního plumlovského hradu, který zde stál již od 2. poloviny 13. století. Plumlovské panství i s hradem koupili roku 1599 Lichtenštejnové od věřitelů zadluženého Jana z Pernštejna. Lichtenštejnové se rozhodli provést na hradě jen nejnutnější opravy a posléze postavit nový zámek. Hrad a zámek stály vedle sebe až do roku 1801, kdy oba objekty poškodila vichřice. Tehdejší majitel nechal pak hrad zbořit.

Výstavby plumlovského zámku se ujal dvacetiletý Jan Adam z Lichtenštejna. Podle původní představy jeho otce, knížete Karla Eusebia, který byl silně ovlivněn italskou renesancí, to měla být nejnádhernější stavba na Moravě, s čtyřkřídlým čtvercovým půdorysem a dvěma řadami pokojů ve všech křídlech. Jan Adam však místo dvou řad pokojů nechal vybudovat pouze jednu, obrácenou k jihu a spojenou dlouhou chodbou, situovanou na severní straně. Zavrhl také otcův návrh vyzdobit sloupovím i vnější fasádu obrácenou k rybníku. Po smrti starého knížete zájem o pokračování stavby opadl. Teprve v roce 1692 byly zařízeny čtyři pokoje, ve kterých pak Lichtenštejnové při občasných návštěvách panství přespávali. Nejcennější částí zámeckých interiérů je štuková výzdoba sálu z roku 1686. Malířská výzdoba stropu s antickými motivy v prvním a druhém patře je dílem Jiřího Greinera, který jako námět použil Vergiliovu Aeneidu. Milovníky dějin umění jsou podle slov kastelána zámku vyhledávány hlavně barokní štuky a fresky v 5. patře, protože nejsou restaurované. Veřejnosti bylo zpřístupněno i dvoupatrové sklepení, kde dnes kastelán zámku pořádá zajímavé kulturní akce. Plumlovský zámek je od roku 1994 v majetku obce Plumlov. Kontakt: kastelán Pavel Zástěra, +420 775 999 815, zamek.plumlov@seznam.czwww.plumlov-zamek.cz

Městečko Plumlov leží v kopcovitém terénu na rozhraní Drahanské vrchoviny a Hané v nadmořské výšce 290 až 340 m/m. Je střediskem rekreační oblasti „Plumlovská přehrada“, vzdálené 8 km západně od okresního města Prostějova a žije v něm 2 300 stálých obyvatel. Historie městečka, jehož původ spadá do konce 13. století, je hlavně spjata s panstvím šlechtických rodů, a to pánů z Kravař, Pernštejna a Lichtenštejna.