20. června 2017

Alternativní text obrázku
Hrad jako z pohádky se před vámi objeví v místě, kde byste ho nečekali. Nachází se pouhých 10 minut jízdy autem od Františkových Lázní v Ostrohu, v části obce Poustka. Hrad Seeberg se tam na skalním ostrohu nad Slatinným potokem vypíná už od konce 12. století a patří mezi nejstarší hrady na Chebsku.
Obrázek celednik_hrad_kulna_-_pohled_od_brany2.jpg
„Potěšilo by nás, kdyby se náš hrad mohl představit na filmovém plátně, myslím, že by si to zasloužil. Pokud by bylo potřeba, je možné se dohodnout na omezení provozu, případně zajistit určitou část hradu pouze pro potřeby filmařů,“ dodává kastelánka. Bohatá historie hradu Seeberg neprávem zůstává ve stínu známějších památek západní části Čech. V zástavní listině Ludvíka Bavora ze 4. října 1322 se dočteme: „My, Ludvík, římský král, oznamujeme, že za prospěšnou a čestnou službu, kterou nám a říši náš milý vévoda a švagr Jan, král český a polský učinil v bitvě u Mildorfu proti našim a Říše nepřátelům, mu zastavujeme Cheb: město a zemi s pevnostmi Hohenberg, Seeberg, Kiensberg s veškerými právy…“ Rozkvět panství trval až do třicetileté války, kdy Švédové hrad v roce 1648 vypálili. Vít Dětřich ze Steinheimu sice hrad znovu vybudoval, ale po jeho smrti připadá České koruně a nakonec ho v roce 1703 kupuje město Cheb. Končí tak samostatná existence panství hradu Seeberg.

Od roku 1986 je hrad ve správě Františkových Lázní a prošel generální rekonstrukcí. V roce 1990 byl znovu zpřístupněn veřejnosti, o jeho provoz, úpravy a expozice pečuje od té doby Městské muzeum Františkovy Lázně. „Stavebně je hrad velice různorodý od severního románského paláce a hradeb přes gotické předhradí, obvodové zdi stodoly a čeledníku a gotický palác na jižní straně ostrohu po renesanční průčelí paláce a parkán. Najdeme zde také výraznou barokní stopu především v předhradí, kde stojí stodola a čeledník,“ uvádí Petr Židlický z Filmové kanceláře Karlovarského kraje. V nejstarší části hradu se nachází původní černá kuchyně a rytířský sál, v hradním paláci se ve dvou poschodích rozkládá expozice slohového vývoje interiérů 19. století od empíru po Chippendale. V předhradí je zřízena expozice lidového stavitelství skanzenového typu, představující život venkovského obyvatelstva na Chebsku v 19. století. Ve stodole, sýpce i kolně je zemědělské nářadí, nábytek a vybavení venkovských domácností našich praprababiček.

"Rytířský sál je největší místností na hradě s rozměry 9 x 14 metrů a výškou stropu 3,8 metru. Pod ním je stejně velký prostor, který je téměř prázdný a tudíž vhodný pro libovolné využití. Zajímavý prostor pro natáčení je určitě i barokní stodola na prvním nádvoří, nejen kvůli velkým prostorám, ale i pro využití dobového mobiliáře, nářadí a vybavení domácností," uvádí kastelánka Hana Cestrová. Podle Petra Židlického z krajské filmové kanceláře pak stojí za pozornost i okolí hradu: malebné údolí Slatinného potoka jen dokresluje romantickou podobu hradu. Je zde kaplička u studánky z roku 1712, husarský kříž z období sedmileté války a po starém mostě přes Slatinný potok ve výšce 20 metrů je možné přejít od kostela Sv. Wolfganga z roku 1470 zpět na parkoviště, které je hned před hradem. Kostel měl vždy pro hrad velký význam, nyní je v majetku obce, která se snaží o jeho obnovu a důstojné využití. Rozmanitá okolní krajina s rybníky, lesy a loukami ve spojení s okolními vesnicemi navozuje atmosféru zašlých časů. Ve vesnicích naleznete typické hrázděné domy i hospodářská stavení, např. v Táborské, Polné nebo v Poustce, kde je hrázděný statek s historickým holubníkem. Spolek Seeberg sdružuje místní chovatele a díky nim jsou tu k dispozici třeba i stáda koní, třicetihlavé stádo koz kamerunských nebo lamy alpaky.

V případě, že Vás tato lokace zaujala a chcete vědět více o natáčení v regionu, kontaktujte Petra Židlického z Filmové kanceláře Karlovarského kraje: petr.zidlicky@kr-karlovarsky.cz, +420 736 650 129.