6. února 2017

Alternativní text obrázku
Vila zakladatele Baťových obuvnických závodů Tomáše Bati patří k architektonickým dominantám města Zlín, přestože svým vzhledem působí poněkud kontrastně ke zbylé baťovské funkcionalistické architektuře. Postavena v letech 1909-1911, byla na svou dobu velmi prostá. Baťa chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat, a zároveň chtěl mít z každé důležité místnosti svého domu výhled na továrnu.
Obrázek batova_vila_celni_pohled_31.jpg
Vilu spravuje Nadace Tomáše Bati a v současné době je využívána ke kulturním, společenským a vzdělávacím akcím. „Prostory vily byly již v minulosti využity i k filmařským účelům. Zejména vzájemné propojení jednotlivých místností objektu nabízí variabilní možnosti, jak s prostorem pracovat. Velkou devizou vily je její poloha v rozsáhlé zahradě a využití ochrany přilehlého lesíka. Interiér vily byl v minulosti rekonstruován, tak aby odpovídal původnímu stavu. Věžička na vrcholu vily nabízí výhled nejen na továrnu, ale celé město. Zázemí vily je také uzpůsobeno ke krátkodobému přespání a vytvoření podmínek potřebných pro fungování štábu.“ přibližuje Ing. Pavel Velev, ředitel Nadace Tomáše Bati. Architekt Kotěra vilu pojal jako dvoupodlažní, ústřední prostor tvoří centrální hala s dřevěným točitým schodištěm a ochozem. Po konfiskaci v 50. letech byla vila proměněna na pionýrský dům a necitlivými zásahy významně znehodnocena. Za doby normalizace utrpěla také zahrada, kterou vedla obslužní komunikace na nově budované zlínské sídliště Jižní Svahy. Po roce 1989 byla vila nákladně rekonstruována. Hlavní dominantou interiéru vily je pietně rekonstruované přízemí. K nejvíce využívaným prostorám patří obývací pokoj, jídelna, knihovna, kancelář Tomáše Bati a pánský salonek. Každá z těchto místností je pojmenována po významné osobnosti, která je spojena s Tomášem Baťou. Interiér je vyzdoben celou řadou architektonických a výtvarně-řemeslných skvostů.

Se zajištěním natáčení v Baťově vile pomůže filmařům nedávno založená Zlínská filmová kancelář (Zlin Film Office), která podá informace a pomocnou ruku při natáčení v celém Zlínském kraji. Ten nabízí širokou škálu architektonických památek napříč obdobím Velké Moravy (Archeoskanzen Modrá), přes renesanci (zámek Kroměříž), lidovou architekturu (skanzen Rožnov na Moravě) až po funkcionalismus a modernu (Zlín). "Vila Tomáše Bati patří bezesporu mezi naše architektonické skvosty. Interiér vily je v přízemí původní a v 1. patře přestavěný na kanceláře. Díky tomu zde mohou filmaři natáčet jak historické snímky, tak i příběhy ze současnosti. Podobně je na tom také vila Jana Antonína Bati postavena roku 1927 architektem Františkem Lydie Gahurou, která je aktuálně sídlem Českého rozhlasu Brno. Dochoval se v ní původní salón s krbem, dřevěným obložením, schodištěm, a také pracovna J. A. Bati,” doplňuje Magdaléna Hladká ze Zlin Film Office. K natáčení je ve vile Tomáše Bati možné využít například tyto interiéry a exteriéry: Hlavní sál - největší prostor v přízemí, původně hlavní obývací hala s krbem a dvěma rozdílnými výškami stropu. V zadní části se nachází přístupný balkon, z něhož je možno vidět na celý sál. Dominantami sálu jsou barevné vitráže oken, dobový lustr, mramorový krb a dřevěné obklady stěn. Jsou zde také umístěny originální portréty manželů Baťových. Mosazný lustr, jež navrhl Kotěra na počátku 20. století, je původní. Vitráže v oknech nad sálem a nad schodištěm jsou dílem Josefa Kysely, který zde využil ve své době zcela originální americkou techniku nazvanou po svém zakladateli "technika (systém) Tiffany". Do sálu ústí skryté boční schodiště, které bylo určeno převážně pro služebnictvo.

Knihovna - dřevem obložená místnost vyzdobená různými vyřezávanými ornamenty. Velmi ceněn je tepaný výjev z mědi umístěný v mramorovém rámu. Vestavěné skříně jsou plny knih věnujících se baťovské literatuře. Část dřevěného obložení se zachovala, chybějící části byly rekonstruovány. Rozložení místnosti odpovídá původnímu využití rodiny Tomáše Bati. Jídelna - původní jídelna vybavená luxusním vestavěným nábytkem z mahagonového dřeva vykládaného perleťovými intarziemi. Stěny jsou obloženy mahagonem v kombinaci s textilními výplněmi. Pracovna Tomáše Bati - nachází se na svém původním místě a je upravena jako muzeum, které dokládá Baťovu skromnost a náklonnost k minimalismu.  Interiér pracovny nabízí řadu fotografií ze života Baťovy rodiny i firmy. Je zde možné vidět i dobové předměty jako psací stroj, ruční kalkulátor, plechová reklama, plánovací kalendář. Vybavení kanceláře odpovídá tomu původnímu a je z 30. let 20 století - nejedná se však o původní nábytek domácí pracovny, ale nábytek, který byl součástí vybavení kanceláře v továrně. Zrcadlová chodba - vznikla až druhotně při rekonstrukci objektu na konci 20. století. Její původní využití za Tomáše a Marie Baťových byla zimní zahrada, která plynule navazovala na jídelnu, jež se nachází za zrcadly. Mramorová podlaha v těchto prostorách je původní. Zahrada - její původní rozloha byla takřka dvojnásobná a sahala až k břehu řeky Dřevnice naproti. V zahradě pořádal Tomáš Baťa například první firemní oslavy Svátku práce pro pracovníky závodu. Současnou rozlohu získala zahrada ve 2. polovině 20. století. Její součástí je také domek pro zahradníka, bunkr a přilehlý lesík, který dělí vilu od městské zástavby.

Virtuální prohlídka vily > Historické fotografie - Baťa & Zlín > Kontakt pro natáčení ve Zlínském kraji, včetně vily Tomáše Bati ve Zlíně: Magdaléna Hladká, Zlin Film Office, magdalena@zlin-film.cz, tel.: 778 515 500