Důl Hlubina

Lokace měsíce 6/2016

Moravskoslezská filmová kancelář


Bývalý průmyslový areál Dolu Hlubina v Dolních Vítkovicích není jen unikátní industriální památkou, ale také velmi inspirujícím prostředím. Díky vizuální specifičnosti je areál i zajímavou a velmi mnohostrannou filmovou lokací, kde filmaři zároveň najdou skvělé profesionální zázemí ve zrekonstruovaných prostorách původních provozů.


Světová jedinečnost Dolu Hlubina společně s jeho významným technickým zařízením a objekty spočívá hlavně ve spojení těžby uhlí, výroby koksu a železa na jednom místě. Je jediným místem na světě, kde takovýto technologický tok lze nalézt, a to v poměrně dlouhé kontinuitě – železo se tu nepřetržitě vyrábělo od dvacátých let 19. století až téměř do konce 20. století. Rhea Scott, producentka videohry Ghost Recon Alpha, která se tady realizovala před několika lety, o své zkušenosti s natáčením řekla: „Vybrali jsme si Ostravu pro neobyčejnou ocelovou továrnu, kterou jsme se rozhodli filmovat veskrze celou. Rozmanitost a šíře nabídky možností v lokaci byla tajemně záhadná a znamenala, že jsme mohli prakticky vše natočit tam.“ Dnešní provozovatel Dolu Hlubina, Občanské sdružení Hlásím se k továrně, našlo v areálu ideální prostor pro své kulturně-vzdělávací centrum Provoz. Díky úsilí sdružení byl objekt z dotací EU nově zrekonstruován a od roku 2015 poskytuje pět budov areálu inspirující zázemí pro výchovné, vzdělávací a také kulturní a společenské akce. V původních průmyslových objektech vznikly netradiční ateliéry, klubovny, zkušebny, místnosti pro výuku, prezentační prostory nebo sály. V bývalé trafostanici vzniklo například sedmnáct samostatných ateliérů s různými možnostmi využití. Kromě pravidelných akcí, které mají na Hlubině již tradici – jako je Colours of Ostrava, festival činoherního a alternativního divadla Dream factory, filmový festival Kamera Oko či literární Měsíc autorského čtení, nabízí provozovatelé areál i jako unikátní filmovou lokaci. Jedna z budov areálu nese název Cineport a je jakýmsi filmovým a audiovizuálním centrem Provozu. Sídlí v původní budově MTZ (materiálně- technické zabezpečení) a nyní disponuje nejmodernější technikou, poskytuje možnosti experimentování s projekcí obrazu a se zvukem, uvádí premiéry nových českých autorských, dokumentárních či studentských filmů, nabízí možnosti různých audiovizuálních prezentací. Mimo prostředí s jedinečnou atmosférou a tvůrčím týmem lidí, se zde nabízí: malý promítací sál pro 22 osob (64m2), velký promítací sál pro 60 osob (187m2), open office prostory na 368 m2, které jsou vhodné jako produkční či postprodukční zázemí štábu, dále také hudební zkušebny a nahrávací studio. Důl Hlubina se během devatenáctého a dvacátého století neustále rozvíjel a proměňoval, přibývalo technické vybavení, přístavby a nové budovy. Díky tomu dnes areál nabízí širokou architektonickou škálu prostředí pro různá historická období devatenáctého a dvacátého století a také specifickou atmosféru pro filmové žánry od dokumentu nebo historického filmu až po sci-fi nebo horor. Jsou tady místa nedotčená zásahy a naopak, plně rekonstruované budovy se zázemím a sprchami i šatnami pro herce, s možností vytvořit další profesionální zázemí například pro střižnu, catering apod. Nejstarší a architektonicky nejcennější rekonstruovaný objekt – Staré koupelny z roku 1899, které původně využívali horníci při fárání, nabízí několik prostorů vhodných k natáčení, například místnost se sloupy ve stylu průmyslové moderny nebo halu s originálními původními stroji a jejich komponenty. Dalšími zajímavými objekty pro natáčení je bývalá jídelna, postavená v bruselském stylu v padesátých letech minulého století nebo budova MTZ, ve stylu industriálního funkcionalismu, která sloužila v době provozu černouhelného dolu především pro zajištění technického chodu šachty, a také prostor bývalé těžní jámy s památkově chráněnými kompresory. Kontakt pro více informací a dotazy ohledně natáčení v areálu: Marta Pilařová, spolek Hlásím se k továrně, +420 736 515 481, marta@provoz.net.