Hradec nad Moravicí

Moravskoslezská filmová kancelář

Na pravěké Jantarové stezce leží jeden z největších zámků v České republice, výjimečný svým uspořádáním i silným geniem loci. V Hradci nad Moravicí 3 měsíce žil a komponoval Ludwig van Beethoven a dodnes tu stojí klavír, na který skladatel hrál. Zámek má jako jediný v širokém okolí své původní vybavení a vnitřní prostory instalované tak, jak byly zachyceny na snímcích tehdejšího majitele knížete Lichnovského v roce 1902.

Článek>