Klášter Teplá

Lokace měsíce 5/2016


Klášter premonstrátů v Teplé leží v divoké krajině západních Čech asi dvacet kilometrů na východ od Mariánských Lázní. Na svém panství ho kolem roku 1193 založil český šlechtic Hroznata.


Českým i zahraničním filmařům je dobře známá zejména klášterní knihovna z počátku 20. století, která je druhá největší u nás. Natáčelo se zde několik hraných filmů i reklam. Naopak na své objevení stále čeká barokní budova konventu a prelatury, která nedávno prošla rozsáhlou rekonstrukcí.

Dominantou klášterního areálu je románsko-gotický kostel Zvěstování Páně, jehož celkovou podobu ale ovlivnila barokní výstavba z přelomu 17. a 18. století, kterou projektoval německý architekt Kryštof Dientzenhofer.

Dávná krása byla navrácena reprezentativním místnostem s honosnými nástěnnými malbami, štuky a krásnými parketovými podlahami. Ať už jde o prostory opatského bytu, Modrého sálu či refektáře s výmalbou od Maura Fuchse z Tischenreutu ze začátku 19. století. K dispozici jsou ale také mnohem civilnější prostory kuchyně a cel řeholníků v secesní úpravě. Klášterní ambitová chodba je příjemným místem díky průhledům rozměrnými okny do rajského dvora a teplé barevnosti. Tajemně na své návštěvníky působí klášterní suterén, zejména sklepní prostory, které dříve sloužili jako sklady potravin. Vizuálně nejzajímavější místností je pak barokní sladovna pokrytá černým asfaltovým nátěrem. Můžeme se ale posunout ještě o patro níže. Do klášterního štolového systému. Tento barokní kanalizační systém na dnešního návštěvníka působí jako kamenné bludiště. Podobným systémem byl vybaven každý barokní klášter. V českém kontextu jsou tepelské štoly unikátní velkým rozsahem zpřístupnění, který je navázaný na jejich relativní prostornost. Ty nejvyšší dosahují skoro šest metrů. V místnostech se nezachovalo původní vybavení, takže si je filmoví tvůrci mohou přizpůsobit svým potřebám a představám. Je zde řada cel, které jsou vybaveny jako pracovny a studovny, mohou tedy posloužit jako provozní zázemí. Budova stojí uprostřed prostorného anglického parku s rybníkem. „V Čechách neexistuje druhý klášter, který by byl veřejnosti otevřen v takovém rozsahu. Od hospodářského a provozního zázemí, přes privátní prostory řeholníků až po dekorativní společné a veřejné místnosti. Stavba tedy pro filmaře skýtá velký potenciál. Osobně bych zde ráda zažila natáčení nějaké pohádky,“ říká manažerka barokního křídla Ing. Ivana Benčová. Nezanedbatelnou předností tepelského kláštera je jeho poloha v Karlovarském kraji. Ten je sice jedním z nejmenších a nejméně lidnatých v České republice, zároveň však na tomto malém prostoru návštěvníkům nabízí spoustu unikátních přírodních i architektonických památek a zajímavostí. Filmové štáby jsou zde přijímány se vstřícností a kraj se stal nositelem titulu Film Friendly Region 2015 vyhlašovaného každoročně Asociací producentů v audiovizi, Czech Film Commission a agenturou CzechTourism.


Kontaktním místem pro producenty a filmaře je filmová kancelář Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Petr Židlický, tel.: 736 650 129, petr.zidlicky@kr-karlovarsky.cz. Kontakt pro více informací a dotazy ohledně natáčení v areálu kláštera v Teplé: Ing. Ivana Benčová, Klášter Teplá, +420 725 053 334, akademie@tepla.cz