Michalův statek

Lokace měsíce 5/2017


Usedlost Michalův statek se nachází na Vysočině ve vesničce Pohleď, která leží na pravém břehu řeky Sázavy mezi městy Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou. Filmařovo srdce zaplesá – tato malá a zapadlá víska si do dnešních dnů zachovala typický venkovský ráz a skanzen Michalův statek ukazuje život, práci a zvyky rolníků v období od skončení třicetileté války až do zrušení roboty v roce 1848.

Vysočina Film Office