Zámek Jezeří

Lokace měsíce 3/2016

Filmová kancelář Ústeckého kraje


Státní zámek Jezeří, německy Eisenberg, v překladu doslova „Železná hora“, leží v Ústeckém kraji u německých hranic. Jezeří u Horního Jiřetína představuje „perlu“ Krušných hor, symbol historie tyčící se doslova na hraně uhelných povrchových dolů.


Filmařům není zámek neznámý, ale zatím nevyužili plně úžasný potenciál, který toto místo a příroda kolem představují

Hana Krejčová, kastelánka

Zámek Jezeří byl postaven ve 14. století jako gotický hrad, který se o dvě století později přestavěl na renesanční zámek. Poslední architektonickou transformací prošel pod vlastnictvím rodu Lobkowiczů o století později a to do raně barokního stylu, ve kterém zůstal dodnes. Dominantními prostory zámku jsou Velký sál, Malý salón a zámecká kaple Panny Marie Bolestné se štukovou výzdobou z 19. století. Zrekonstruované prostory jsou vybaveny dobovým nábytkem a dekoracemi z 18. století. Za zmínku stojí také sbírka kočárů, saní a zemědělských strojů v zámecké kočárovně. „Filmové natáčení přinese zámku perfektní možnost propagace, jak pro návštěvníky, tak pro další štáby. Filmařům není zámek neznámý, ale zatím nevyužili plně úžasný potenciál, který toto místo apříroda kolem představují. Jezeří má filmovým štábům určitě co nabídnout, protože se nachází v naprosto ojedinělé krajině a patří k nejzajímavějším objektům v Čechách vůbec,“ řekla kastelánka Hana Krejčová. Rozlehlý zámek s půdorysem ve tvaru písmene H disponuje celkem 240 místnostmi. Jsou vhodné jak pro filmové natáčení, tak i pro využití prostor na maskérny či kostymérny. Zrekonstruovaná je pouze část objektu, což je velkou výhodou pro filmaře, kteří si mohou prostory upravit dle svých potřeb. Fascinující jsou výhledy z pokojů na Mosteckou pánev rozrytou těžební technikou. Zámek je od lomu vzdálený necelých 500 m - kontrast mezi historií a současností, přírodou a průmyslem je tedy velmi intenzivní a charakterizuje celou oblast, ve které zámek obklopený lesy připomíná ostrov minulosti. Povrchové doly ČSA představují v kontrastu se zámkem na horizontu industriální apokalypsu, která se stále šíří a pohlcuje krajinu neuvěřitelnou rychlostí. Po těžebních strojích zůstávají rozměrné plochy jednotvárné pustiny, která evokuje neomezené množství asociací s UFO, výlety do kosmu či katastrofických scénářů o konci života na zemi. Lom ČSA je největším hnědouhelným ložiskem v ČR, který spravuje Severní energetická a. s. Velkou výhodou je dostupnost celé lokality z hlavního města. Cesta z Prahy na zámek Jezeří trvá pouze hodinu a půl (103 km) a nachází se mezi městy Chomutov, Most a Litvínov. Ústecký kraj poskytuje na relativně malém prostoru velké množství různorodých a kontrastních prostředí, což pro filmaře představuje jedinečnost záběrů i úsporu času. Oblast se tedy skvěle nabízí pro kombinaci natáčení v reálných interiérech/exteriérech a s prací ve studiu.


Kontakty: Filmová kancelář Ústeckého kraje, Barbora Hyšková, +420 475 657 672, hyskova.b@kr-ustecky.cz Natáčení na zámku Jezeří: kastelánka Mgr. Hana Krejčová, +420 602 626 430, krejcova.hana@npu.cz Virtuální prohlídka zámku