13. února 2019

Alternativní text obrázku
V Jihomoravském a Olomouckém kraji mohou filmaři do konce února žádat o podporu, v sázce je celkem více než 9 milionů korun. Pokud máte zajímavý projekt, neváhejte a běžte do toho!

Dotační program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů Olomouckého kraje klade důraz nejen na propagaci turisticky výjimečných krás, jedním z jeho cílů je i podpora a motivace filmařů k využití území turistických regionů Jeseníky a Střední Morava pro natáčení audiovizuálních děl. Jde přitom jak o budování film-friendly značky regionu, tak také o nepřímou podporu místní ekonomiky ve smyslu odběru služeb, zboží nebo najímáním místních filmařů a dodavatelů. Maximální výše podpory je 800 000 korun, což je také celková částka alokovaná pro tento dotační titul. Hodnotit se bude zejména:
  • význam projektu z pohledu celkových předpokládaných výdajů vynaložených v Olomouckém kraji
  • význam lokací charakteristických pro turistické regiony Jeseníky nebo Střední Morava
  • možný marketingový efekt pro propagaci Olomouckého kraje
  • distribuční strategie daného projektu
Žádosti lze podávat do 28. února 12:00 středoevropského času,


Jihomoravský filmový nadační fond otevřel svou první letošní výzvu s 9 miliony korun 6. února a o nadační příspěvek mohou žádat tvůrci filmů, seriálů nebo jen epizod v hrané, animované nebo dokumentární podobě, s tím, že na projekt mohou získat maximální podporu 5 milionu korun. Fond klade důraz na podporu audiovizuální tvorby v Jihomoravském kraji s návazností na ekonomické benefity natáčení. Mezi kritéria hodnocení patří:
  • využití místních profesionálů v audiovizi a místních kulturních a kreativních průmyslů
  • celková výše utracených prostředků v regionu s podmínkou užití/útraty 100 % nadačního příspěvku v Jihomoravském kraji
  • propagační a marketingový potenciál projektu pro město Brno a Jihomoravský kraj
  • význam domácí/zahraniční distribuce
  • míra obsahového/tematického propojení projektu s městem Brnem a/nebo Jihomoravským krajem
Uzávěrka pro podávání žádostí je 1. března (včetně).

Více informací a cenné rady poskytnou regionální filmové kanceláře: Jeseníky Film Office, Tomáš Rak, +420 773 771 733, rak@jeseniky.cz Brno Film Office, Ivana Košuličová, +420 773 771 556, kosulicova@ticbrno.cz
Další informace o regionálních grantech a podporách najdete také na našem webu >

Štítky