11. září 2019

Alternativní text obrázku
Mezi regiony poskytující granty na podporu filmové, resp. audiovizuální výroby přibyl Moravskoslezský kraj. I zde je cílem právě spuštěného dotačního titulu motivovat filmaře k natáčení v regionu a efektivněji vytěžit ekonomický a marketingový potenciál natáčení. Dotační titul Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019-2021 schválila Rada kraje na konci srpna. Lhůta pro podávání žádostí byla stanovena na období od 1. do 15. října 2019.

„Náš region filmařům nabízí jedinečné lokace i atmosféru. Mohou si pro natáčení vybrat nejen zajímavá industriální prostředí, ale i krásnou přírodu Beskyd a Jeseníků. Jsem přesvědčený, že je u nás také velký potenciál v lidech. Doufám, že finanční podpora, kterou nabízíme, k nám filmaře naláká,“ uvádí náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška. Podpora je zaměřena na hrané a dokumentární filmy, seriály i epizody seriálů určené k distribuci v kinech, televizi i prostřednictvím převzatého TV vysílání. Uznatelné náklady musí souviset se samotnou fází natáčení v kraji, nepatří mezi ně například postprodukce díla. Kraj na dotační titul vyčlenil 5 milionů korun, maximální výše grantu na jeden projekt je 2 a půl milionu korun. Při hodnocení bude hrát roli zejména způsob a rozsah využití místních lokací, služeb a filmových profesionálů, dále pak způsob prezentace regionu v audiovizuálním díle, obsahové a tematické propojení projektu s krajem, celková výše zde vynaložených prostředků i propagační a marketingový potenciál využitelný pro kraj. Zásadní podmínkou je přitom útrata 100 % přiděleného grantu v Moravskoslezském kraji. Audiovizuální díla podpořená z dotačního programu > Kraj na programu spolupracuje s Moravskoslezskou filmovou kanceláří, která je součástí krajské destinační agentury Moravian-Silesian Tourism. Filmová kancelář je pro příchozí produkce prvním kontaktním místem v regionu a jejím cílem je mimo jiné zajistit, aby produkce co nejvíc využívaly místní zdroje: služby, lidi i lokace. „Moravskoslezský kraj má úžasný lokační a lidský potenciál, což přijíždějící produkce potvrzují. O mnoho projektů ale bohužel přichází kvůli vzdálenosti od Prahy, kde se filmařský byznys koncentruje. Právě to má dotační program pomoci zvrátit a pomoci, aby k nám opravdu dorazily projekty, které se zajímají o moravskoslezské lokace a atmosféru,“ dodává vedoucí Moravskoslezské filmové kanceláře Hana Vítková.

Štítky