19. listopadu 2015

Stejně jako již v roce 2015, budou moci producenti čerpat filmové granty poskytované Pardubickým krajem i v 2016. Vztahují se na audiovizuální projekty, jejichž natáčení aspoň zčásti proběhne na území Pardubického kraje. V loňském roce bylo v Pardubickém kraji podpořeno celkem sedm projektů, mezi nimi dva celovečerní filmy. Také na rok 2016 vyčlenil Pardubický kraj na podporu přilákání audiovizuální produkce částku jeden milion korun. Termín pro podávání žádostí je od 2. ledna 2016 do 29. února 2016. Pro více informací kontaktujte Alexandru Jetmarovou (alexandra.jetmarova@pardubickykraj.cz) z Odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu. Konkrétní podmínky dotačního programu včetně veškerých formulářů ke stažení jsou k dispozici na webových stránkách Pardubického kraje. Pokud plánujete natáčení ve Východních Čechách, neváhejte se obrátit také na regionální filmovou kancelář East Bohemia Film Office, jejímž úkolem je působit jako kontaktní místo pro filmové profesionály, kteří hledají informace, asistenci a kontakty v regionu.