31. března 2021

Alternativní text obrázku

Reportáž z natáčení pohádky

Aktualizováno 12/04/2021

V polovině března u nás německá televize ZDF v koprodukci s českou společností Mia Film dotočila pohádku Trpaslík Nos. Klasická pohádka se točila ve velkém. Filmový štáb pracoval na 6 českých hradech a zámcích i dalších místech po republice. S premiérou se počítá letos na Vánoce.

Obrázek dsc_5608.jpg
Photo: MIA FILM © Jan Hromadko

Trpaslík Nos je už 5. spoluprací české Mia Film s německou produkční společností Provobis Film. A tentokrát se všichni museli vypořádat se ztíženými podmínkami. Kvůli protipandemickým omezením totiž německý producent do České republiky vůbec nepřijel. Natáčení byl přítomen německý produkční, jinak, jak říká Ladislav Jelínek z Mia Film, „veškerá spolupráce probíhala pouze na dálku“.

Čeští filmaři se ve výjimečné situaci osvědčili a producent Jens Christian Susa plánuje na úspěšné partnerství navázat: „Spolupráce se společností Mia Film, Michalem Pokorným a Zbyňkem Pippalem byla úžasná – jako všechny naše spolupráce v minulých letech – spolehlivě se vyznačující vysokým ekonomickým a uměleckým přínosem. Příští rok budeme v České republice s firmou Mia Film koprodukovat další pohádku „Žabí princ“.

Klasická pohádka v kulisách českých zámků

Scénář pohádky vznikl podle předlohy Wilhelma Hauffa z roku 1826 o neobvyklém přátelství mladíka Jakoba zakletého v trpaslíka s velkým nosem a čarodějovy dcery Mimi zakleté v husu. Jakob s Mimi se setkají v zámecké kuchyni, kde si Trpaslík Nos svým kulinářským uměním vysloužil vévodovu přízeň a Mimi má být snědena k večeři.  

Obrázek dsc_0771.jpg
Foto: MIA FILM © Jan Hromádko

3 jedinečné památky – Lednice, Libochovice a Mikulov – dohromady vytvořily ideální vévodův zámek. V pohádce poznáte lednické interiéry, scény v kuchyni se natáčely v Libochovicích a v Mikulově pak venkovní scény s krásnou zámeckou branou. Výběr lokací ovlivnila i vzájemná blízkost Mikulova a Lednice, která produkci usnadnila logistiku.

Logistika v době pandemie

Doprava herců na natáčení se zkomplikovala hned na začátku. Ladislav Jelínek uvádí: „Krátce po zahájení natáčení zařadilo Německo Českou republiku na seznam rizikových zemí s výskytem mutace viru SARS-CoV-2. Tento krok, kromě dalších omezení, s sebou přinesl také hraniční kontroly a výrazné omezení cestování mezi oběma zeměmi a přerušení osobní železniční dopravy. Naštěstí se nám podařilo zorientovat se rychle v nových pravidlech a zajistit dopravu německých herců na natáčení a zpět domů.“   

Obrázek dsc_2118.jpg
Foto: MIA FILM © Jan Hromádko

Ve filmu se vedle německých herců Micka Mehnerta, Christiana Ahlerse, Daniela Zillmanna, Jonathana Tittela a Adriana Grünewalda představí i čeští herci Arnošt Goldflam, Dana Morávková nebo Halka Jeřábek Třešňáková.

Podpora české ekonomiky

Filmový štáb kromě 7 osob, včetně režiséra, části kamerového štábu a architekta, tvořili čeští filmaři, kteří zastali všechny potřebné profese. Zajišťovali přípravu natáčecích lokací a dekorací, vyráběli rekvizity, cvičili zvířata a švadleny šily kostýmy.

Pohádka se celá natáčela v České republice. Natáčení trvalo 21 dní. Vedle zmíněné Lednice, Libochovic a Mikulova se točila na hradech Kokořín a Houska a v Litoměřicích na Kokořínsku. V Grottě na zámku Ploskovice vznikla kuchyň zlé víly, na Lokti vyrostlo městské tržiště a Kokořín představoval čarodějův dům.

Obrázek dsc_9068.jpg
Foto: MIA FILM © Jan Hromádko

Německé natáčení nemalou částkou podpořilo českou ekonomiku využíváním řady místních služeb. Státní fond kinematografie eviduje předpokládané uznatelné náklady ve výši 28 milionů korun, filmová pobídka by měla činit 5,6 milionů. Mezi služby využívané filmovým štábem patří ubytování, stravování, doprava, půjčování kostýmů, rekvizit, paruk, pronájem lokací, stavba a výroba rekvizit, tvorba speciálních efektů, ostraha a řada dalších. Nově filmaři pravidelně využívají služby laboratoře provádějící testy na Covid.

Mimořádná opatření a testování štábu

Český producent Michal Pokorný na otázku, co mu při natáčení usnadnilo práci, odpovídá, že to byla právě „vynikající spolupráce s laboratoří, která prováděla testování herců a štábu. Za usnadnění práce se dá považovat i poněkud nečekané zvýšení koncentrace a rychlosti práce štábu, která souvisela s povinností používání respirátorů FFP2 během natáčení.

Filmaři přísně dodržovali veškerá opatření, často dokonce s předstihem, než byla nařízena usnesením vlády, aby tak štábu a hercům zajistili bezpečné prostředí. Především bylo potřeba obstarat dostatečné množství ochranných pomůcek a dezinfekce. Celý štáb, všichni herci i komparzisté byli pravidelně testováni na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Vyšší nároky – vyšší výdaje

Dodržování mimořádných opatření samozřejmě výrazně zvýšilo náklady na výrobu filmu. Pro dopravu se využíval větší počet aut a pro zázemí se vyhradily větší prostory, aby bylo možné v jídelně nebo při odpočinku dodržovat patřičné rozestupy. Složité to bylo i s ubytováním a stravováním štábu v době volna, protože řada hotelů úplně přerušila provoz.

Obrázek dsc_2925.jpg
Foto: MIA FILM © Jan Hromádko

Během natáčení pak došlo k zákazu cestování přes hranice okresů. Kvůli nákaze nebo obavě z nákazy bylo třeba přeobsazovat herce i komparz. A němečtí herci museli zůstávat v Čechách do konce jejich plánovaného natáčení, protože v Německu by museli do izolace a dříve, než za 2 týdny by se nemohli vrátit.

  

Pohádka se šťastným koncem

Pohádku se šťastně podařilo dotočit a česká společnost Mia Film se následně podílí i na její postprodukci.

Obrázek dsc_3676.jpg
Foto: MIA FILM © Jan Hromádko

Jakob s Mimi si nakonec pohádky spolu otevřeli hospodu „U trpasličího nosu“. Otevření hospody by bylo šťastným koncem i pro nás. Tu pohádkovou otevřou na německé televizi ZDF pro diváky o letošních Vánocích.