1. července 2017

Alternativní text obrázku
Ve Zlíně se zrodil unikátní projekt ‚Filmových obcí‘ - pod tímto označením tu najdou filmaři města a obce, která jsou ochotna poskytovat štábům výhodnější podmínky pro natáčení. Iniciátorem je filmová kancelář Zlín Film Office, která je místní spojkou mezi regionem a filmaři. V počáteční fázi se do projektu zapojilo osm největších měst kraje: Zlín, Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm, Uherské Hradiště, Valašské Klobouky, Vsetín, Valašské Meziříčí a Holešov. „Po prvních zkušenostech s natáčením jsme zjistili, že filmaře čeká v rámci příprav natáčení vždy stejný úkol: zajistit zábory, zařídit svoz odpadu a spojit se s místními hasiči, policií a záchranou službou. V naší kanceláři vznikla myšlenka tyto položky na jednotlivých úřadech předjednat a přístup do regionu tak filmařům ještě víc usnadnit,“ uvádí Magdaléna Hladká, výkonná ředitelka Zlín Film Office.

„Navíc jsme jednotlivé obce požádali, aby výše zmíněné položky poskytovaly filmařům bezplatně nebo s největším možným přispěním. Města, která s touto spoluprací souhlasí, oceňujeme právě udělením značky Filmová obec,“ vysvětluje Hladká. "Podobný projekt známe v zahraničí například z Lodže, kde městská filmová kancelář chtěla zvýšit počet audiovizuálních projektů, které by se natáčely v celé provincii Łódzkie. Cílem rovněž bylo standardizovat a sjednotit postupy a přístup jednotlivých úřadů k natáčení. Vznikl projekt Łódzkie Pro Filmmakers a filmová kancelář má nyní 13 partnerských dohod s obcemi v regionu," uvádí Ludmila Claussová, vedoucí Czech Film Commission a dodává: "V České republice je ale projekt tohoto typu unikátní. Je to skvělý krok a zlínská filmová kancelář potvrzuje, že je jednou z nejaktivnějších v zemi. Pro filmaře je pak určitě dobrá zpráva, že se projekt u zástupců měst a obcí setkal pouze s pozitivními reakcemi. Zlínský kraj potvrzuje konkrétními činy, že je film friendly regionem."

Podle Jindřicha Motýla, předsedy Regionálního filmového fondu, který je zřizovatelem filmové kanceláře, má být projekt přínosem nejen pro filmaře, ale především pro samotná města. "Filmové obce jsou kanceláří zviditelňovány a přednostně doporučovány filmařům k natáčení. Projevená vstřícnost se městům vrací např. možností sjednat si se štáby mediální spolupráci, podívat se na plac, pořídit pro propagaci města fotografie z natáčení nebo získat poděkování v titulcích. Vše je jen o domluvě, která musí každému projektu předcházet,“ vysvětluje Jindřich Motýl. Jeho slova potvrzuje starosta města Kroměříž Jaroslav Němec: „Spolupráce je založena na oboustranných individuálních potřebách. O Kroměříž je mezi filmaři tradičně velký zájem a rádi jim v rámci svých možností vyjdeme vstříc. Recipročně očekáváme jejich vstřícnost zejména v oblasti využití filmování pro potřeby města a jeho propagace. A jako velmi prospěšná se už teď, při natáčení série Marie Terezie, ukázala i spolupráce se Zlín Film Office, zejména na úrovni zprostředkování důležitých informací a kontaktů.“ I další obce rozvoj audiovizuálních aktivit v kraji vítají. „Jsme rádi za příležitost spolupracovat s filmovou kanceláří, která nás nedávno oslovila. Jejím prostřednictvím jsme nabídli filmařům naše krásné památky a už nyní máme nabídku na natáčení klipu německé kapely Almanac v prostorách zámku. Jsme rádi, že můžeme používat titul Filmová obec a těšíme se na příležitost tento potenciál využít,“ popisuje starosta města Holešov Rudolf Seifert. Také město Zlín se snaží být k filmařům co nejvstřícnější a podle primátora Miroslava Adámka je zapojení do projektu Filmová obec dalším logickým krokem v této snaze. "Projekt tohoto typu je pro nás důležitý především proto, že filmařům představuje Zlín jako aktivního partnera,“ dodává Miroslav Adámek. Zlínská filmová kancelář oslovila v první fázi zatím jen větší města, ale vítá samozřejmě každého dalšího zájemce z řad měst a obcí v kraji. Kontaktovat mohou Magdalénu Hladkou, Zlín Film Officemagdalena@zlin-film.cz, +420 778 515 500.

Štítky