18. ledna 2016

Alternativní text obrázku
Olomoucký kraj následuje kraj Pardubický a vyčleňuje na podporu přilákání audiovizuální produkce částku jeden milion korun. Podporovány mají být v první řadě takové projekty, které budou z větší části natáčeny na lokacích Olomouckého kraje. Hodnotit se však bude také jejich možné využití při marketingu regionu v oblasti turismu. Termín pro podávání žádostí je od 21. ledna do 29. února 2016.
Obrázek lipova_4.jpg
Grant je určen jak pro české, tak i zahraniční hrané a dokumentární filmy určené pro distribuci v kinech nebo pro vysílání v televizi (s minimální stopáží 70 minut) a pro TV seriály (>40 minut). Dotace bude poskytována na uznatelné výdaje neinvestičního charakteru vzniklé od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, jako jsou např. náklady na ubytování v regionu pro filmový štáb, dopravu do/v regionu, pronájmy lokací a další služby. „Dlouhodobě povzbuzujeme regiony ke spolupráci s filmaři a rok od roku cítíme z regionů větší vstřícnost a zájem, aby se u nich natáčelo," uvádí Ludmila Claussová, vedoucí Czech Film Commission. "Regionální granty jsou jednou z možností, jak motivovat producenty, aby natáčeli své projekty v různých koutech České republiky, a těší nás, že přibývá regionů, které pro přilákání audiovizuální produkce konají konkrétní kroky" dodává Claussová. Administrátorem dotačního programu, jehož plný název je Podpora kinematografie v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava je oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů Krajského úřadu Olomouckého kraje. Konkrétní podmínky dotačního programu včetně veškerých formulářů ke stažení jsou k dispozici na stránkách programu. Více informací o vyplnění a podání žádosti podá Bc. Denisa Smékalová (t: 585 508 865, e-mail: d.smekalova @kr-olomoucky.cz). Kontaktovat můžete rovněž Lenku Dusovou z filmové kanceláře Jeseníky Film Office (m: 608 119 093, lenka.dusova@jesenikytourism.cz). Ta v minulosti spolupracovala např. s producenty filmů Krásno nebo Díra u Hanušovic v rámci jejich natáčení v Jeseníkách. Jeseníky Film Office navíc získala ocenění Film Friendly 2014 udělované Asociací producentů v audiovizi, Czech Film Commission a agenturou CzechTourism.