24. září 2015

Alternativní text obrázku
Město s dnes již zkráceným názvem Ostrov se nachází v Karlovarském kraji - na úpatí Krušných hor, 10 km na severovýchod od Karlových varů. Na relativně malém prostoru ohraničeném z části říčkou Bystřicí se nachází neobvykle pestrá směs architektonických stylů. Naleznete zde ryze gotický kostelík ze 13. století, rozsáhlý klášterní areál ze 17. století, ale také nepřehlédnutelnou stopu padesátých let minulého století, které rapidně přeměnily třítisícové městečko ve skvost socialistického realismu čítající 16 tisíc obyvatel, převážně zaměstnanců nedalekých jáchymovských dolů. Starý Ostrov se zachovaným půdorysem gotického města se nachází v jižní části města a jeho centrum tvoří Staré náměstí. Přirozenou dominantu tvoří goticko-renesanční budova Staré radnice se středověkými sklepy a barokní morový sloup z konce 17. století. Jen pár kroků od náměstí stojí budova zrekonstruovaného renesančního zámku, dnes sídla městského úřadu, k němuž náleží zámecký park. Ten je pozůstatkem původní francouzské zahrady, nazývané ve své době pro svou propracovanost osmým divem světa. V jejím středu vystavěl saský vévoda Julius František v roce 1673 svůj letohrádek.

Další ucelenou historickou částí města je tzv. Posvátný okrsek, jedinečný klášterní areál ze 17. století. Okrsek čítá několik církevních staveb, tou nejstarší je osmiboká pohřební kaple sv. Anny. Na ni navazuje klášterní kostel Zvěstování Panny Marie a bývalá piaristická kolej. V areálu se nalézají také kaple sv. Floriána a Panny Marie Einsiedelnské. Komplex prošel nedávnou rekonstrukcí, která zahladila škody způsobené v 50. letech, kdy zde sídlila kasárna.

V ostrém kontrastu je pak zbytek města, tzv. Nový Ostrov, který se rozléhá v severní části města. Pečlivě plánovaný komplex je unikátní ukázkou socialistického realismu 50. let, ve své rozsáhlosti a kompaktnosti v Čechách nevídaný. Na zelené louce během pár let vyrostlo sídliště, v jehož jádru se tyčí Dům kultury, přezdívaný kdysi „havířská katedrála“ s rozsáhlým náměstím a širokou Hlavní třídou (kdysi Leninovou), vybudovanou s vizí masivních prvomájových pochodů hodných hornického města. Neblahou spjatost s Jáchymovem dosvědčuje také fakt, že se na stavbách podíleli vězni z uranových dolů, kteří v nedalekém bývalém areálu podniku Škoda Ostrov třídili radioaktivní rudu za nelidských podmínek. Symbolem této doby se stala tzv. Věž smrti s přilehlým táborem pro politické vězně, kterými byli převážně duchovní.

Studená 50. léta jsou ale už dávno zapomenuta a Ostrov je dnes pestrým městem, které čeká na své objevení filmem. Díky iniciativě Karlovarského kraje a místního starosty Pavla Čekana mohou filmaři počítat se vstřícností a pochopením požadavků filmové produkce. "Ostrov se pyšní krásou barokního dědictví, které nám zde zanechali vévodové sasko-lauenburští. Kontrast vytváří architektura socialistického realismu, která odráží tu etapu dějin, kdy se v Krušných horách těžila uranová ruda. Každá z těchto částí města je velice zajímavá a vypráví svůj vlastní příběh. Přijďte si ho poslechnout," vzkazuje filmařům starosta Ostrova Pavel Čekan. Karlovarský kraj je co do spolupráce s filmaři jedním z nejaktivnějších regionů v České republice. Kontaktním místem pro producenty a filmaře je oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Tam pomohou např. s vytipováním možných lokací pro natáčení, doporučením ubytování pro štáb či zprostředkují a předjednají potřebné kontakty v regionu. Kontakt: Ing. Petr Židlický, oddělení cestovního ruchu, Krajský úřad Karlovarského kraje, tel.: 736 650 129, petr.zidlicky@kr-karlovarsky.czwww.zivykraj.cz