1. dubna 2022

Alternativní text obrázku

překlad dopisu zaslaného zahraničním producentům 31. března 2022

Vzhledem k velkému zájmu o natáčení v České republice byla kapacita systému filmových pobídek pro tento rok již naplněna. Státní fond kinematografie z tohoto důvodu v lednu přerušil přijímání nových žádostí o registrace pobídkových projektů. Toto dočasné přerušení přijímání registrací bylo nyní prodlouženo do 30. září 2022. Projekty, které jsou registrované a na natáčení se připravují nebo již točí, nebudou tímto krokem ovlivněny.

V návaznosti na naše oznámení z letošního ledna o dočasném přerušení přijímání nových žádostí do pobídkového systému z důvodu rozpočtového provizoria Vás tímto informujeme o aktuální situaci.

Především kvůli náhlé potřebě finanční humanitární a vojenské pomoci Ukrajině zůstane registrace nových projektů dočasně uzavřena do 30. září tohoto roku. Ujišťujeme Vás, že již zaregistrovaných produkcí se to nijak nedotkne.

Tyto již registrované projekty jsou zpracovávány, systém filmových pobídek běží a přijímání žádostí o nové pobídky je pouze dočasně přerušeno. Všechny zaregistrované projekty obdrží přidělené prostředky. Produkce audiovizuálních děl probíhá jako vždy hladce a bez přerušení. Zákon č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) zůstává v platnosti.

Někteří z Vás z našich předchozích diskusí vědí, že těsně před vypuknutím rusko-ukrajinského konfliktu jsme byli téměř připraveni znovu otevřít k naplánovanému datu a s pěknou sumou peněz navíc, kterou pro udržení systému filmových pobídek potřebujeme. Dlouho před ukončením rozpočtového provizoria byla schválena obvyklá roční částka 800 milionů korun (37 milionů dolarů). Vypuknutí konfliktu však zaskočilo mnoho evropských zemí rozpočtovým požadavkem na zcela základní vojenskou pomoc a hlavně humanitární pomoc uprchlíkům, o které jsme se slíbili postarat.

Systém filmových pobídek byl už v roce 2016 revidován a vyžaduje další navýšení. Potřebujeme být schopni vyhovět rostoucímu počtu filmů a seriálů, které mají zájem o natáčení v České republice. Je třeba říci, že nová vláda velmi podporuje filmové pobídky a Státnímu fondu kinematografie je opravdovým partnerem ve snaze poskytovat co nejlepší služby. Potřebujeme jen více času.

Vynikající infrastruktura v České republice, nadšené filmové štáby a tvůrčí talenty tu byly dávno předtím, než byly filmové pobídky v Evropě poprvé zavedeny. Jsem přesvědčena, že tyto kvality přetrvávají.

Dovolte mi na závěr upozornit na 2 příležitosti k osobnímu setkání: Zástupci Státního fondu kinematografie, Asociace producentů v audiovizi a Czech Film Commission se 19. –26. května zúčastní veletrhu Marché du film v Cannes. Zúčastním se také Týdne AFCI v Los Angeles 27. –30. června a na osobní jednání přijedu do L. A. už 20. června.

Jsem Vám k dispozici. Pokud budete potřebovat další vysvětlení, dejte mi, prosím, vědět.

S přáním všeho nejlepšího

Pavlína Žipková

vedoucí Czech Film Commission