19. prosince 2012

Praha – Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie. Státní fond kinematografie tak bude na podporu výroby filmů dostávat až 300 milionů korun ročně. Minimálně 150 miliony korun mají od příštího roku do fondu přispívat komerční televize. Veto prezidenta prosadila Sněmovna hlasy 141 ze 151 přítomných poslanců. Nový zákon má nahradit dosavadní zastaralou úpravu. Má umožnit nejen podporu výroby filmů, ale také už jejich přípravu, aby se česká kinematografie stala konkurenceschopnou ve srovnání s ostatními evropskými produkcemi. Podobný zákon platí v Polsku. Ministryně kultury Alena Hanáková (TOP 09) poslancům řekla, že nový zákon nastaví transparentnější systém udělování dotací a jejich čerpání. Norma českým filmovým tvůrcům pomůže k větší konkurenceschopnosti v rámci Evropy, dodala. Příjmy fondu budou nyní podobně jako dosud tvořit jedno procento z každé prodané vstupenky do kina a příspěvky ze zpoplatnění filmů, které fond spravuje, ve výši až 30 milionů korun ročně. Přispěvatelé mají mít zástupce v novém devítičlenném dohlížecím výboru, který má kontrolovat hospodárnost nakládání s příspěvky. Zjištěná pochybení by výbor předal finančnímu úřadu, který by mohl nařídit vrácení příspěvku a zaplacení penále do státního rozpočtu. Fondu by se peníze nevracely. O poskytnutí příspěvku na filmové projekty má rozhodovat rada fondu, který by mohl podle nových pravidel přispíval na nejméně sedmdesátiminutové hrané i dokumentární filmy nebo na seriálové epizody, pokud by trvaly alespoň 40 minut. Podmínkou je, že by uznatelné náklady na českém území dosáhly v případě hraného filmu 15 milionů, v případě seriálového dílu deseti milionů a v případě dokumentu tří milionů korun. Pobídky by se vyplácely zpětně ve výši desetiny nákladů na zahraniční herce a členy štábu a pětinu nákladů za zboží a služby, které byly poskytnuty v souvislosti s filmovým projektem českými firmami.