2. května 2017

Alternativní text obrázku
Výzvu zveřejnil nadační fond Praha ve film Prague Film Fund na svých webových stránkách praguefilmfund.eu a lhůtu pro podávání žádostí o nadační příspěvek stanovil na 1.– 31. května 2017. Celkový objem disponibilních prostředků ve výzvě je 9 000 000 Kč. Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek se týká projektů určených k zahraniční distribuci, jejichž předmětem je hraný film, televizní film nebo televizní seriál, kde město Praha představuje město Prahu. Žádost může být podána pouze na projekt, jehož natáčení započalo v období od 1. ledna 2016 do 30. června 2017.
Obrázek homepage.jpg
O nadační příspěvky mohou podle podmínek schválených zakládací listinou fondu žádat zahraniční produkce prostřednictvím pověřeného českého subjektu anebo čeští koproducenti podílející se na mezinárodních filmových projektech. Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund byl zastupitelstvem hlavního města Prahy schválen loni v září a do rejstříku zapsán 16. prosince 2017. V loňském roce obdržel od hlavního města dar ve výši 10 milionů korun. Stejnou částku mu pražští zastupitelé přiklepli i na rok 2017. Příslušný tisk předložený radním Janem Wolfem dnes schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy. „Uvědomujeme si přesahy audiovizuální produkce, které se promítají do ekonomických přínosů do městského i státního rozpočtu, v zaměstnanosti i ve zvýšení zájmu o Prahu jako turistickou destinaci,“ řekl radní hl. m. Prahy pro oblast kultury Jan Wolf. Filmový turismus a synergie audiovizuálního sektoru s cestovním ruchem je celosvětově aktuální téma, řada zemí a metropolí s tímto jevem aktivně pracuje a snaží se o posílení propagace a PR města prostřednictvím filmů a TV projektů natáčených ve městě. Často je to efektivnější a přirozenější cesta než klasické placené reklamy s prvoplánovým sdělením, neboť u kinematografie hrají v mnohem větší míře roli emoce, asociace a podobně. Od zavedení pobídek v roce 2010 se objem zahraniční filmové produkce v České republice více než zpětinásobil na nynějších zhruba 4 miliardy ročně, což je útrata zahraničních produkcí v ČR za služby a zboží spojené s natáčením. Hlavní město se rozhodlo využít a propojit oba trendy, tedy nárůst zahraniční produkce v ČR na jedné straně a trendy v marketingu destinací na straně druhé a založilo uvedený nadační fond. Ten má za cíl podporu pozitivní prezentace města Prahy v zahraničí prostřednictvím filmu a televize, přilákání filmových a televizních projektů s marketingovým potenciálem a jejich využití k propagaci Prahy a profilování města jako „film friendly" destinace, která si uvědomuje přínosy a přesahy audiovizuální produkce. „Ráda bych touto cestou poděkovala všem spolučlenům správní rady našeho nadačního fondu za jejich práci a těším se na udělování příspěvků z první výzvy, kterou jsme spustili symbolicky prvního května,“ doplnila předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP Eliška Kaplický Fuchsová, členka správní rady fondu.

Zdroj: Tisková zpráva Magistrátu hl. m. Prahypraguefilmfund.eu Kontakt: Vít Hofman, Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy, tel.: 778 737 868, 236 002 080

Štítky