2. července 2019

Alternativní text obrázku
Filmový svět se sjel do Karlových Varů a české regionální filmové kanceláře tak měly vítanou možnost prezentovat své lokace a všechny výhody, které jejich kraje nabízejí. Hodinový prostor v rámci programu festivalových Industry Days byl dokladem toho, jak pěkně se podpora audiovizuální výroby rozprostírá téměř po celé České republice. Regiony si jsou vědomy výhod, které jejich ekonomikám mohou přinést filmaři, a proto se skutečně snaží přicházet s takovými podmínkami, které nalákají i sebezarytějšího pragocentristu.