5. prosince 2012

Alternativní text obrázku

Konference s názvem „Kreativní Zlín“ se uskuteční dne 11. prosince 2012 ve Vile Tomáše Bati ve Zlíně. Konference začne v 9:30 a konec je plánovaný na cca 15-30:16:00.

Hlavním cílem projektu CreaClust je poukázat, v souvislosti s evropskými trendy, na význam kreativních průmyslů a jejich podpory vzhledem k jejich strategickému postavení v nové ekonomice založené na inovacích, talentu a pracovních místech s vysokou přidanou hodnotou. Ambicí projektu je iniciovat v Zlínském kraji klastry v takových oborech, které kraji umožní vybudování neopakovatelné konkurenční výhody založené nejen na tradicích ale i na mladých talentech v kreativních oborech s budoucností, jako je audiovize a design. Založením a podporou Zlínského audiovizuálního klastru, který iniciuje Fakulta multimediálních komunikací, tak získá Zlínský kraj celostátní prvenství a jedinečnost.

Závěrečná konference chce hlavně za přítomnosti komunálních a regionálních politiků (hejtman a primátor, resp. jejich zástupci) a zástupců podnikatelské sféry poukázat na historicky podložený potenciál Zlína jako kreativního města především ve vazbě na Tomáše Baťu, na baťovskou reklamu a zlínský filmový průmysl. I z tohoto symbolického důvodu se konference uskuteční ve Vile Tomáše Bati. 

Mezi přednášejícími bude přední zastánkyně kreativních průmyslů Lia Ghilardi, člen Národní ekonomické rady vlády Petr Zahradník, ředitelka odboru audiovize MK ČR Helena Fraňková a ředitel Regionálního filmového fondu v Krakowě, Rafael Orlicki, Martin Cikánek – autor knihy Kreativní průmysly, příležitost pro novou ekonomiku, Jana Janíková, děkanka Fakulty multimediálních komunikací jako hlavní představitelka budoucího Zlínského audiovizuálního klastru (ZAVK), 3 úspěšní absolventi této fakulty jako důkaz potenciálu kreativních průmyslů v Zlínskem kraji. 

Na konferenci by mělo dojít k slavnostnímu založení ZAVK za přítomnosti jeho členů, významných politických činitelů a firem z tohoto průmyslu.

Štítky