8. ledna 2020

Alternativní text obrázku

Jihomoravský filmový nadační fond, dotační programy na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském nebo Moravskoslezském kraji, Prague Film Fund v hlavním městě, individuální dotace v dalších krajích – regiony v České republice stojí o filmaře a letos to daly najevo finanční podporou v celkové výši přes 45 milionů korun.

Obrázek rapl_13_ierni_20151022_c88t9638_pracovns_sn.jpg

Ilustrační foto: Česká televize


„Ekonomický a marketingový přínos natáčení je známá věc, a tak je cílem čím dál více krajů a měst motivovat filmaře k natáčení v jejich oblasti. Navíc jsou parametry čerpání finanční podpory nastaveny tak, aby zajistily několikanásobnou návratnost poskytnuté dotace do místní ekonomiky,“ říká vedoucí Czech Film Commission Pavlína Žipková.

30 žádostí o podporu výroby registroval letos v březnu Jihomoravský filmový nadační fond. Nadační příspěvky v celkové výši 9 milionů korun získalo 13 hraných a dokumentárních filmů, granty se pohybovaly od 100 tisíc do 2,5 milionu korun – touto částkou fond podpořil film režiséra Jana Foukala Marťanské lodě. Další výzvu JFNF otevřel v říjnu, tentokrát mohli tvůrci posílat žádosti o podporu vývoje první verze scénáře. Správní rada hodnotila 18 žádostí a celkovou disponibilní sumu 700 tisíc korun nakonec udělila 9 z nich, přičemž nejvyšší nadační příspěvek 100 tisíc korun získaly tři projekty – jeden seriál a dva celovečerní hrané filmy.

„Návratnost udělených dotací se snažíme u jednotlivých projektů průběžně vyčíslovat. Například loni podpořené natáčení filmu Poslední aristokratka přineslo do kraje 3,5 milionu korun, což je o 1,5 milionu více, než činil nadační příspěvek. Oproti původně plánovaným 10 natáčecím dnům v kraji vzrostl jejich počet na 20 a utracené prostředky šly na pronájmy lokací (zámek Milotice, Jaroslavice, Rájec nad Svitavou), ubytování, catering nebo komparzní služby. Kromě ekonomického přínosu pro region je důležité zmínit i obrovský marketingový efekt, které má natáčení nejen pro region obecně, ale rovněž pro jednotlivé lokace,“ uvádí Ivana Košuličová, předsedkyně správní rady nadačního fondu a manažerka Brno Film Office.

Již druhým rokem podporuje tvůrce celovečerních dokumentů, hraných a nově i animovaných filmů a seriálů také Zlínský kraj a město Zlín. Kraj pro rok 2019 rozdělil částku 10 milionů korun mezi 6 projektů – čtyři celovečerní snímky, jedno dokudrama a pilotní díl animovaného seriálu. Jednotlivé granty byly uděleny ve výši 1 nebo 2 miliony korun. Vedle toho mohou filmaři v kraji získat finanční příspěvky také na vývoj scénářů s přímou vazbou na Zlín. Filmový fond statutárního města Zlína rozhodl letos o podpoře 11 scénářů a poskytl jim granty celkem za 950 tisíc korun. Za přispění Zlína se tak brzy začne vyvíjet sedm celovečerních snímků, dva dokumenty, jeden hraný a jeden animovaný seriál. Výše udělených příspěvků se pohybovala mezi 40 a 150 tisíci korunami.

Ve Zlínském kraji navíc doplňují systém podpory audiovizuální tvorby také dva soukromé zdroje: Nadační fond Filmtalent Zlín letos částkou 1,64 milionu korun podpořil 27 projektů a ze soukromého grantu zlínské firmy IS Produkce byly podpořeny tři studentské filmy celkovou sumou 660 tisíc korun.

Dvě výzvy v roce 2019 nabídl i Nadační fond Praha ve filmu - Prague Film Fund. Celkem přijal 18 žádostí a nadační příspěvky přidělil 10 projektům – sedmi hraným a třem dokumentárním filmům. Z celkových 12 milionů korun byly nejvýrazněji podpořeny mezinárodní koprodukce Il Boemo Petra Václava (3,5 mil. Kč) a Šarlatán v režii Agnieszky Holland (2,5 mil. Kč). Fond uděluje nadační příspěvky filmovým a seriálovým zahraničním projektům nebo mezinárodním koprodukcím za jedné zásadní podmínky: Praha v natáčeném projektu představuje skutečně Prahu.

Poprvé byl letos spuštěn dotační program „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019 – 2021“. V historicky první výzvě bylo mezi 10 projektů rozděleno rovných 5 milionů korun a krajský příspěvek tak napomůže vzniku tří dokumentárních, jednoho krátkého a šesti celovečerních hraných filmů. Nejvyšší částka, 1 milion korun, půjde na podporu projektu Citlivý člověk, který je adaptací stejnojmenné knihy Jáchyma Topola a jako svůj celovečerní debut ho bude režírovat rodák z Krnova Tomáš Klein.

Rovněž poprvé podpořil audiovizuální aktivity Jihočeský kraj. V rámci dotačního titulu s poněkud svérázným a defacto nesmyslným názvem „Podpora filmových pobídek 2019“ poskytl celkem 4,4 milionu korun. 8 projektů získalo granty pohybující se v rozmezí 200 tisíc až 1 milion korun.

Dotace v řádech statisíců korun rozdělily letos i v Olomouckém, Libereckém, Plzeňském a Pardubickém kraji. Olomoucký kraj v rámci dotačního titulu Podpora kinematografie v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava (již od roku 2016), ostatní kraje řešily podporu formou individuálních dotací. Podpořené projekty mají vesměs společné rysy – vazbu na daný kraj, využití místních lokací, dodavatelů služeb, komparzu atp.

„V letošním roce byla regionální podpora audiovize v České republice skutečně rekordní. Ještě před pár lety z filmového průmyslu těžila jen Praha a její širší okolí. Nyní se ukazuje, že je velký potenciál i v regionech. A to nejen co do lokací, ale také lokální filmové dodavatele a filmaře najdou producenti čím dál častěji i mimo hlavní město,“ uvádí Pavlína Žipková a doplňuje: „Doporučujeme obracet se s dotazy týkajícími se příštích výzev a možností podpory na regionální filmové kanceláře, kterých je v současné době po celé České republice jedenáct. Nejen, že poradí, jak o podporu žádat, ale pomohou i s vytipováním vhodných lokací, zprostředkují komunikaci s úřady nebo doporučí místní dodavatele.“

Seznam a kontakty regionálních filmových kanceláří

Štítky