13. ledna 2014

Státní fond kinematografie vyhlásil dne 13. 1. 2014 výzvu k podávání žádostí o registraci projektů a oznámil výši disponibilních prostředků pro filmové pobídky v roce 2014. Podávání žádostí o registraci projektů probíhá v období od 13. ledna 2014 (9.00 hodin) do 3. února 2014 (13.00 hodin). Při posuzování žádostí o registraci nerozhoduje datum podání. Fond disponuje pro rok 2014 částkou 500 mil. Kč pro účely filmových pobídek. Fond vydá úspěšným žadatelům osvědčení o registraci a oznámí tuto skutečnost na svých webových stránkách po jednání komise pro filmové pobídky, které se uskuteční dne 5. 2. 2014. Současně Fond všem žadatelům najednou (ve stejný den) zašle osvědčení o registraci. Poté může žadatel podat žádost o evidenci projektu. Lhůta pro podání žádosti o evidenci činí tři měsíce a běží ode dne doručení osvědčení o registraci projektu. Více informací o oznámení a výzvě ˃ Průvodce žadatele o filmovou pobídku ˃