16. ledna 2017

Alternativní text obrázku
Jedním z výsledků dosavadní úzké spolupráce mezi Czech Film Commission a Státním fondem kinematografie byla v loňském roce historicky první výzva na podporu celoroční činnosti filmových kanceláří. „Velice nás těší, že se rada fondu rozhodla podpořit regionální filmové kanceláře, které se u nás stávají organickou součástí audiovizuálního sektoru. V současné době spolupracuje Czech Film Commission s osmi kancelářemi, u jejichž zrodu v uplynulých pěti letech stála. Těší nás, že si filmaři zvykli je oslovovat, když potřebují tipy na zajímavé lokace nebo propojení na úřady či dodavatele,“ uvádí Ludmila Claussová za Czech Film Commission.
Obrázek dolni_zleb__-_bergr_15x10.jpg
Postupný vznik regionálních filmových kanceláří byl jedním z dlouhodobých cílů Czech Film Commission, jak dosáhnout lepších podmínek pro filmaře. "Fakt, že Státní fond kinematografie chce aktivity a rozvoj filmových kanceláří podporovat, je vlastně stvrzením toho, že se Czech Film Commission vydala na smysluplnou cestu, když před lety začala podněcovat zakládání regionálních filmových kanceláří. Na druhé straně tím dává fond do regionů jasný signál, že filmový sektor o jejich činnost stojí“, dodává Claussová. Rada fondu své rozhodnutí podpořit činnost filmových kanceláří odůvodňuje zejména tím, že má zájem na vzniku uceleného systému regionálních filmových kanceláří a chce podnítit jejich systematickou a dlouhodobou spolupráci s produkcemi. Filmové kanceláře by se pak měly podílet také na kultivaci místního prostředí a zkvalitňování podmínek pro audiovizuální produkci - to vše s cílem maximálně zefektivnit přínosy produkce pro vlastní region. Do výzvy se přihlásilo celkem sedm filmových kanceláří a rada fondu mezi ně rozdělila částku 1 milion korun. O výši podpory na jejich celoroční činnost v roce 2017 rozhodovala zejména šíře a kvalita plánovaných aktivit ve prospěch filmového průmyslu, dlouhodobá udržitelnost činnosti filmové kanceláře, její personální zajištění a dosavadní zkušenosti v oblasti audiovize. „Věřím, že se jednotlivým filmovým kancelářím podaří naplnit cíle, které si v projektových žádostech stanovily, a že spolupráce s filmaři do jejich regionů přivede zajímavé filmové projekty. A my jim přitom samozřejmě budeme v maximální míře nápomocni,“ dodává Ludmila Claussová.

Podpořeny byly tyto projekty filmových kanceláří:
  • East Bohemia Film Office (žadatel Destinační společnost Východní Čechy)
  • Jeseníky Film Office (žadatel Jeseníky – sdružení cestovního ruchu)
  • Film Commission North Moravia and Silesia (žadatel Moravian-Silesian Tourism s.r.o.)
  • Filmová kancelář Zlín (žadatel Regionální filmový fond z.s.)
  • Filmová kancelář Brno (žadatel Masarykova univerzita)
  • Filmová kancelář Vysočina (žadatel Vysočina Tourism, příspěvková organizace)
Kompletní výsledky hodnocení Rady Fondu >