22. prosince 2017

Alternativní text obrázku
Rada fondu rozdělila mezi šest regionálních filmových kanceláří částku 1 259 000 Kč, kterou podpoří jejich činnost v roce 2018. Samostatná výzva na činnost Filmových kanceláří byla letos vypsána poprvé, v loňském roce byla vyhlášena společně s výzvou na dvouletý grant určený pro celoroční činnost institucí. Rada fondu ve svém obecném hodnocení vedle faktu, že filmové kanceláře jsou přirozenou součástí filmového prostředí po celém světě, uvádí: „Jejich hlavním úkolem je na základě detailních znalostí propagovat daný region, přitáhnout pozornost filmařů a na bázi dlouhodobě budované síti kontaktů propojit místní prostředí se složitým procesem audiovizuální tvorby. […] Prvořadá je znalost regionů, fungování mechanismů filmové výroby si zástupci kanceláří osvojují velmi rychle. Všechny aktivně spolupracují s Czech Film Commission. Každý kraj má nepřeberné množství nabídek atraktivních lokací, databáze jednotlivých kanceláří se neustále doplňuje. Rada vítá úspěšný rozvoj této části filmového průmyslu, a rozhodla se podpořit všechny žádosti.“ O výši podpory na jejich celoroční činnost v roce 2018 rozhodovala opět zejména šíře a kvalita plánovaných aktivit ve prospěch filmového průmyslu, dlouhodobá udržitelnost činnosti filmové kanceláře, její personální zajištění a dosavadní zkušenosti v oblasti audiovize. Podpořeny byly tyto projekty filmových kanceláří: - Filmová kancelář Zlín Film Office (žadatel Regionální filmový fond z.s.) - Filmová kancelář Brno (žadatel Magistrát města Brna) - Filmová kancelář Moravskoslezského kraje (žadatel Moravian-Silesian Tourism s.r.o.) - Filmová kancelář Vysočina (žadatel Vysočina Tourism) - Filmová kancelář Liberec (žadatel Magistrát města Liberec) - Filmová kancelář Východní Čechy (žadatel Destinační společnost Východní Čechy) „Czech Film Commission v současné době spolupracuje s devíti kancelářemi, u jejichž zrodu v uplynulých šesti letech stála. Těší nás, že si filmaři zvykli je oslovovat, když potřebují tipy na zajímavé lokace nebo propojení na úřady či dodavatele,“ uvádí Ludmila Claussová za Czech Film Commission, která je od února 2017 součástí Státního fondu kinematografie. Výsledky a hodnocení Rady fondu najdete na webu Státního fondu kinematografie.