31. srpna 2016

Alternativní text obrázku
Stávající i vznikající filmové kanceláře a subjekty, které v regionech slouží jako kontaktní místo pro filmaře, dostávají novou příležitost rozšířit svou činnost a ještě efektivněji pomáhat filmařům, kteří se rozhodnou natáčet v jejich lokalitě. - Státní fond kinematografie vyhlásil 29. 8. výzvu k podávání žádostí o podporu jejich činnosti v roce 2017 a alokoval za tímto účelem 1 milion Kč. Podpora bude udělována jako jednoletý grant. Filmovou kanceláří jsou myšleny subjekty, které v jednotlivých krajích/regionech/místech apod. působí jako podpora filmového průmyslu a jejich činnost je zaměřena na takové aktivity jako je např. poskytování informací pro filmové producenty, pomoc při natáčení (administrativní záležitostí jako zábory apod.), pomoc při vyhledávání lokací, kontakty na místní infrastrukturu, podpora místnímu audiovizuálnímu průmyslu apod. Grant je určen jak pro činnost stávající organizace, tak i k založení nové filmové kanceláře a dotace nesmí být použita v rámci regionálních filmových fondů (tzn. subjektů věnujících se na regionální úrovni podpoře filmových projektů) k podpoře třetích subjektů v grantových či podobných řízeních. Žádosti o grant mohou regionální subjekty podávat do 30. 9. 2016. O výsledcích bude Státní fond kinematografie informovat do konce roku 2016. Více informací najdete na webových stránkách Státního fondu kinematografie ˃

Při nastavování podmínek grantu spolupracoval Statní fond kinematografie s Czech Film Commission, která dlouhodobě aktivity regionů směrem k filmařům podporuje. „Zástupce regionálních subjektů vzděláváme již řadu let a jsme s nimi v každodenním kontaktu. Ty nejvíce aktivní oceňujeme každoročně v rámci soutěže Film Friendly, což je společná iniciativa s Asociací producentů v audiovizi a agenturou CzechTourism. Těší nás, že zájem ze strany regionů, měst a obcí aktivně se účastnit filmových natáčení neustále roste,“ říká Ludmila Claussová, vedoucí Czech Film Commission. Zmíněný titul Film Friendly za rok 2015 získal Karlovarský kraj. Tamější filmová kancelář funguje od roku 2013 a je součástí oddělení cestovního ruchu na krajském úřadu. Filmařům poskytuje asistenci při natáčení v regionu a zároveň s audiovizuálními projekty pracuje i v oblasti marketingu kraje jako turistické destinace. V druhé polovině roku 2015 například asistovala kancelář při několikaměsíčním natáčení seriálu České televize. „Po téměř roční spolupráci s filmovou kanceláří Karlovarského kraje, která předčila všechna naše očekávání, se natáčení seriálu Rapl blíží ke konci. Zásluhy filmové kanceláře na projektu jsou obrovské a mnohonásobně převyšují roli asistence.“ uvedl v dubnu kreativní producent České televize Josef Viewegh. Od roku 2011 do dnešní doby se CFC podařilo oslovit a vzbudit zájem v téměř všech krajích České republiky. V některých oblastech je zájem o spolupráci s filmaři větší, v jiných menší. Některé regionální kanceláře jsou schopny produkcím asistovat před i během natáčení nejen s vytipováním lokací, zprostředkováním kontaktů a podobně. „Jsem moc rád, že regionální filmové kanceláře u nás vznikají. V zahraniční je to standard. Pro producenta přinášejí časovou úsporu a rychlejší orientaci v místě, kde hodlá natáčet, a to má samozřejmě často vliv i na kvalitu natáčení a filmu,“ říká výkonný producent Tomáš Rotnágl. A dodává: „Letos v červnu jsme s produkční společností Bio Illusion natáčeli film Miluji tě modře režiséra Miloše Šmídmajera a scénáristy Jaroslava Papouška v Olomouckém kraji. Spolupráce s filmovou kanceláří pod vedením Lenky Dusové byla skvělá. Otevřela nám všechny dveře - na úřady, lokace, zázemí, zkrátka všude tam, kam se filmaři potřebují dostat a vlastní průzkum je zdlouhavý a ne vždy stoprocentně úspěšný a pružný. Navíc místní lidé zkrátka vědí o svém regionu stále víc, než internet. Všichni, se kterými jsme následně jednali, byli vstřícní a od tamní filmové kanceláře již dopředu připravení a obeznámení s našimi záměry a plánovanými aktivitami. Takto jsme ušetřili spoustu času a tím i financí.“ Ludmila Claussová z Czech Film Commission velice vítá a oceňuje krok Státního fondu kinematografie podpořit aktivity regionálních filmových kanceláří – nejenže tím Fond uznává význam a smysl těchto kontaktních a informačních míst pro filmaře, ale finanční podpora jim pomůže i po praktické stránce. „Řada z nich se potýká s nedostatečným financováním či nedostatečnou podporou svých vlastních úřadů. To, že působení filmových kanceláří uzná tak významná instituce jako SFK je posílí i ve vlastním regionu,“ dodává Claussová.