1. října 2017

Alternativní text obrázku

Výsledky rozhodování rady Státního fondu kinematografie ve výzvě Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu: Do výzvy kancelář registrovala 31 projektů, z nichž jeden před rozhodováním Rady producent stáhl. Jedenáct projektů mělo majoritního koproducenta na Slovensku, čtyři v Lotyšsku, po třech ve Slovinsku a Chorvatsku a po jednom zastoupení měly země Dánsko, Polsko, Francie, USA, Německo, Litva, Řecko a Rumunsko. Ve výzvě se sešly jak projekty žánrových, nejčastěji historických filmů, tak projekty ambiciózních uměleckých filmů.
Celková požadovaná částka byla přes 81 mil. Kč. Rada ovšem v této výzvě disponovala alokací 20mil. Kč. A tak i přesto, že velká část projektů překročila hranici 60 bodů nutných pro podporu, bylo možné nakonec podpořit jen deset z nich. Rada upřednostnila projekty, které jsou ve fázi produkce, nebo v krátké době směřují k natáčení. Dále preferovala projekty s výrazným kreativním podílem českého koproducenta (obsazení rolí, složení štábu, výběr lokací) a projekty, které mají potenciál propagovat českou kinematografii na prestižních filmových festivalech. Drtivá většina projektů byla velmi pečlivě připravena a do značné míry zafinancována ze zdrojů hlavního producenta či dalších koproducentů mimo Českou republiku v případě vícestranných koprodukcí. U některých projektů by tak podpora Fondu umožnila dokončení filmu v českých postprodukčních firmách nebo umožnila větší kreativní vstup české strany. Rada však spíše preferovala ty projekty, kde český koproducent se svým protějškem pracuje dlouhodobě a kde jeho podíl na produkci filmu kombinuje obě výše uvedené varianty koprodukčního plnění. Zatímco v předchozích výzvách se objevovaly i projekty, které svým nastavením odpovídaly spíše servisní produkci než standardní koprodukci, tentokrát bylo takových projektů minimum. Rada pozitivně vnímá rozšiřující se spektrum zemí, ze kterých partneři českých producentů přicházejí a jelikož nemohla podpořit řadu dobrých projektů, rozhodla se stejně jako v loňském roce navýšit alokaci druhé letošní výzvy na minoritní koprodukce, která bude vyhlášena již v listopadu tohoto roku, o 10 mil. Kč. V této výzvě však velmi pečlivě zvažovala výši podpory a v řadě případů projektům udělila nižší než požadovanou dotaci, což většinou vyplynulo z aktualizovaných informací o finančních plánech, které Rada získala na slyšeních. Hodnocení jednotlivých projektů Výsledky rozhodování

Štítky