20. července 2012

Alternativní text obrázku
V České republice roste zájem o založení regionálních filmových kanceláří, což jsou instituce zcela běžné ve většině vyspělých zemí světa. Ne tak v českých luzích a hájích, kde dosud funguje pouze jediná a to národní filmová kancelář, Czech Film Commission. Úkolem filmových kanceláří, kterých je dnes ve světě více než 300, je přilákat natáčení a audiovizuální aktivity do svých teritorií. První takové kanceláře vznikaly již v polovině 20. století v USA. Nyní, ve spolupráci s Czech Film Commission, chce rozvoj filmových kanceláří v České republice podporovat i agentura CzechTourism. Ta neustále hledá nové způsoby jak nalákat do České republiky více turistů a zvýšit tak návštěvnost jednotlivých oblastí či regionů. Na základě jednání s Ludmilou Claussovou, ředitelkou Czech Film Commission, vznikla myšlenka podpořit turistický ruch skrze film. Zahraniční studie ukazují, že návštěvnost míst, kde se natáčelo, může díky cíleným marketingovým aktivitám vzrůst o 50 až 300 procent.

Na festivalu Finále Plzeň (22. - 28. 4. 2012) představila vizi agentury CzechTourism Lucie Radová, manažerka oddělení trendů a inovací. Zdůraznila mimo jiné důležitost filmové produkce pro region a poukázala na benefity, které natáčení regionu může přinést. „Film představuje jedinečnou možnost jak ukázat určitou oblast, její kulturu a tradice. Proto chceme vybrané filmy i televizní pořady podpořit a při výběru vhodného projektu budeme klást důraz především na roli dané lokality v příběhu, kulturní a historické souvislosti,“ říká Lucie Radová. Agentura CzechTourism chce přítomnosti natáčení využít zejména ke zviditelnění regionů, filmařům je připravena pomoci například finančním příspěvkem na ubytování či dopravu. V minulosti již podpořila tzv. location tours po regionech organizované Czech Film Commission. „Location tours jsou prohlídky lokací určené pro filmové profesionály, producenty, lokační manažery, kteří touto cestou mohou objevit další atraktivní nebo i méně známá zákoutí regionů naší republiky,“ vysvětluje Ludmila Claussová. Czech Film Commission již zorganizovala několik location tours, např. v Plzni, Ostravě nebo v pražském podzemí. Také tyto obhlídky a následné konzultace s Czech Film Commission přivedly zástupce některých regionálních institucí k myšlence založení filmových kanceláří a aktivnímu oslovování domácích i zahraničních producentů. V současné době se připravuje vznik kanceláří v Ostravě, Východních Čechách a Jeseníkách. Zástupci z těchto regionů přijali pozvání na panelovou diskuzi v rámci filmového festivalu Finále Plzeň na téma „ Regionální podpora filmové produkce“. O své zkušenosti se přijeli podělit i filmoví komisaři z Polska, Monika Głowacka z Lodz Film Commission a Rafal Bubnicki z Filmového fondu Dolní Slezsko. „Regionální filmové kanceláře jsou ve světě běžné. V Polsku dokonce vznikly o několik let dříve než národní polská filmová kancelář,“ uvádí Monika Glowacka.

„Ostrava nabízí jedinečné industriální lokace, unikátní architekturu sorely či vídeňských dělnických domků. Filmaři se na nás mohou kdykoliv obrátit se svými dotazy nebo nejlépe již s konkrétními poptávkami“, vysvětluje Hana Cívelová z odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy. „Pomůžeme při vyhledávání lokací a při organizaci jejich obhlídek, při jednání s provozovateli lokací, zkoordinujeme jednání s místními úřady a policií.  Budeme asistovat při vyřízení povolení k natáčení. V současné době máme také ve výrobě nové webové stránky.“

A co může filmařům nabídnout region Východní Čechy, kromě přijatelné dojezdové vzdálenosti do dvou hodin od Prahy? „Filmaře určitě překvapí přátelskost obyvatel, kteří jsou hrdí, když se u nich natáčí. Příkladem toho, že Pardubický kraj byl a je film friendly region, je množství filmových a televizních projektů, které již byly u nás realizovány. Jedná se o projekty např. Ďáblova lest, Operace Silver A režiséra Jiřího Stracha, točené v Pardubicích a okolí, Krvavý román režiséra Jaroslava Brabce z prostředí Litomyšle nebo televizní seriál Dobrá voda z dostihového prostředí režiséra Františka Filipa. V našem kraji lze nalézt romantická zákoutí malých městeček, panenskou přírodu, hory i nížiny, ale i zajímavé technické památky. Znalosti o regionu a kontakty jsou to, co filmovým štábům můžeme okamžitě nabídnout. V současné době společně z Czech Film Commission připravujeme location tour  pro filmové profesionály tematicky zaměřenou na koně, říká Alena Horáková, ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy.

Jeseníky patřily a patří k oblíbeným lokacím, zejména v minulosti se zde natáčely filmy na motivy Vladimíra Körnera. Minulý rok měl premiéru originální snímek režiséra Tomáše Luňáka, Alois Nebel, který se celý realizoval v Jeseníkách. „Díky filmu jsme nyní regionem Aloise Nebela, a proto se snažíme dál pracovat s tímto tématem. Naším cílem je propojovat cestovní ruch a film, vytváříme tedy produkt, který by provedl návštěvníky Jeseníků společně s Nebelem, říká Barbora Haušková, PR manažer, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. „V současné době a z prvních zkušeností víme, že bariérou je naše vzdálenost od centra filmařského dění, Prahy. Z toho důvodu hledáme specifika našeho regionu, která bychom mohli filmovým štábům nabídnout.“

Czech Film Commission ve spolupráci s agenturou CzechTourism bude nadále podporovat rozvoj regionálních filmových kanceláří a pravidelně informovat o jejich činnosti.