28. června 2013

Alternativní text obrázku
V Česku už funguje sedm regionálních filmových kanceláří, které se snaží nejen do svého regionu přitáhnout finanční prostředky od domácích i světových filmařů, ale zároveň mohou film využít jako efektivní nástroj v turistické propagaci své destinace. O čerstvě vznikajících a rozvíjejících se regionálních filmových kancelářích jsme mluvili s Ludmilou Claussovou a Denisou Štrbovou ze společnosti Czech Film Commission. Jaké je rozdělení práce mezi Czech Film Commission a regionálními filmovými kancelářemi? Czech Film Commission se stará o propagaci ČR v zahraničí včetně regionů. Regionální filmové kanceláře jsou v tomto ohledu velmi mladé a teprve se konsolidují, navíc se domníváme, že drobit propagaci ČR na jednotlivé regiony nedává u tak malé země smysl. Czech Film Commission se účastní festivalů a trhů v zahraničí a na nich propaguje ČR jako celek. Teprve v druhém plánu, pokud producenti hledají specifické lokace, doporučuje Czech Film Commission jednotlivé regiony. Co se podpory zahraničních filmařů v regionech týče, jde nám zejména o to, aby filmaři nacházeli vstřícné prostředí, aby místní úřady kooperovaly atd. Jedním z úkolů regionálních filmových kanceláří je právě nastavení spolupráce s místními úřady a institucemi. Jejich finanční podpora, tak jak je tomu v mnoha regionech za hranicemi ČR, je zatím pouze předmětem prvních diskuzí na regionální úrovni. Jaká je zkušenost s regionálními filmovými kancelářemi v zahraničí? Jak tam fungují? Regionální filmové kanceláře a komise jsou v zahraničí velmi rozšířené. Jen např. evropská asociace filmových komisí EUFCN má 85 členských kanceláří z 27 evropských zemí. Toto číslo samo o sobě vyjadřuje, že neexistují filmové komise pouze na národní úrovni. Je zřejmé, že tak velké země jako např. Francie budou mít větší počet regionálních filmových kanceláří (více než 40). Ale i relativně malé země (co do počtu obyvatel) jako např. Rakousko nebo Finsko mají čtyři a více filmových kanceláří. Jejich úkolem je propagovat region v rámci dané země, ale také v zahraničí – to se většinou děje ve spolupráci s ostatními kancelářemi v zemi, někdy ve formě jakéhosi národního sdružení filmových kanceláří (např. German Film Commissions). Často jsou filmové kanceláře napojeny na regionální fondy, které finančně podporují natáčení v daném regionu.

Nebel pomohl turistickému ruchu v Jeseníkách V Česku už vzniklo sedm regionálních filmových kanceláří. Které to jsou? Jsou to: Broumovsko Film Office, Filmová kancelář Český ráj, Jeseníky Film Office, Film Ostrava!!!, Filmová kancelář Jižní Čechy, Filmová kancelář Východní Čechy a Zlín Region Film Office. Proč tyto regiony? Mají něco speciálního pro filmaře nebo jsou zde za tím spíš prozíraví lidé? Spíš to druhé, alespoň ve většině případů. Ale například v Ostravě je to obojí. Filmařsky zajímavý region, výjimečně schopní lidé, a ještě k tomu ideální podmínky. Film Ostrava!!! funguje jako součást Magistrátu města a má jeho velkou podporu. Jiné kanceláře vznikají buď po zkušenosti s natáčením českého filmu, jako například Jeseníky, kde film Alois Nebel přinesl regionu možnosti zvýšit cestovní ruch, nebo jižní Čechy, kde se natáčely Líbánky a spolupráce byla prospěšná pro obě strany. Další kancelář – Zlín – vzniká z přesvědčení, že tento region má tak velkou filmařskou tradici a zázemí jako žádný jiný region kromě Prahy. Jak tyto místní filmové iniciativy fungují? Filmové komise a filmové kanceláře jsou zpravidla neziskovými organizacemi a své služby domácím i zahraničním filmařům poskytují zdarma. Jedním z cílů jejich činnosti je totiž posílení daného regionu v oblasti audiovizuální produkce a její využití ve prospěch regionu (pozitivní PR, pracovní příležitosti atd.). Proto by filmové kanceláře měly být podporovány regionálními orgány – kraji, obcemi či významnými místními podnikatelskými subjekty. Většina zatím vzniklých filmových kanceláří vznikla jako součást již fungující destinační agentury (která propaguje region v rámci cestovního ruchu) z důvodu možného marketingového propojení a PR pro region.

Film ukáže nejkrásnější místa regionu Jak s nimi spolupracujete? Co jim můžete poskytnout? Na posledním Finále Plzeň zorganizovala Czech Film Commission workshop věnovaný novým i vznikajícím kancelářím, jehož cílem bylo pomoci správně nastartovat jejich fungování, jak v rámci samotného regionu, tak i ve vztahu k potřebám filmařů. Czech Film Commission poskytuje regionálním kancelářím své know-how: nabízí konzultace konkrétních projektů, ale i obecných otázek fungování filmové kanceláře, zveřejňuje profily filmových kanceláři a novinky z jejich činnosti na svých internetových stránkách a v tištěných publikacích, propaguje filmové kanceláře na festivalech, trzích, kterých se účastní, aktivně doporučuje regiony produkčním a lokačním společnostem a také spolupracuje při organizaci location tours. Mají už některé z nich nějaké výsledky? Všechny regionální kanceláře jsou velice mladé – většinou ještě nefungují ani rok a také jejich podmínky jsou různorodé. Na workshopu v rámci finále Plzeň jsme zástupcům nových kanceláří mimo jiné zdůrazňovali, že v prvním období je nejdůležitější trpělivá mravenčí práce a vytváření kontaktů v regionu. Někdy trvá i několik let, než dojde k realizaci nějakého projektu, s tím máme zkušenosti na naší úrovni – národní filmové kanceláře. V některých regionech už natáčení zažili – šlo většinou o české filmy. Například v Jeseníkách po Aloisi Nebelovi teď spolupracuje filmová kancelář na dvou českých debutech: Díra u Hanušovic a Krásno. Radost nám udělal přímý výsledek location tour, kterou jsme spolu s regionální filmovou kanceláří v Ostravě zorganizovali minulý rok a následně se jeden ze zahraničních režisérů – účastníků naší tour – rozhodl natočit v Ostravě hudební videoklip. Co vlastně mohou svému regionu přinést? Samozřejmě v první řadě může region z natáčení profitovat ekonomicky. Filmová produkce často  do regionu přinese milióny korun už samotnou svou přítomností. Natáčecí štáby bydlí v hotelech, stravují se, najímají si dopravu, místní štáby, herce, komparsisty, pronajímají lokace, techniku atd. Nepřímým ekonomickým přínosem  natáčení jsou pak nové možnosti pro lokální podniky a firmy: filmový průmysl je významným odběratelem domácích služeb a zboží v nejrůznějších odvětvích. Podporuje místní zaměstnanost na úrovni kvalifikovaných, mzdově náročných pracovních míst a nepřímo podporuje zaměstnanost v přidružených službách. Dalším důležitým přínosem natáčení je podpora cestovního ruchu a marketingu regionu. Film nebo televizní pořad může ukázat ty nejhezčí a nejzajímavější lokace regionu, zvednout o něm povědomí a přinést tak do regionu miliónové částky z peněz příchozích turistů. Propojení kampaní na podporu turismu s filmovým průmyslem je pro mnoho míst vítanou možností. Filmové kanceláře jsou rovněž nositelem pozitivního PR o přínosech audiovizuálního natáčení v regionu, které zaměřují na instituce, obyvatele a podnikatele v regionu, s cílem zajistit jejich vstřícnost a součinnost. Když se nějaký region rozhodne založit vlastní filmovou kancelář, jak by měl postupovat? Ideálním stavem je včlenění filmové kanceláře do některé instituce místní správy nebo samosprávy, ale fungovat může také jako samostatná nezávislá obecně prospěšná společnost či sdružení. Zatím jsou filmové kanceláře nejčastěji součástí destinačních kanceláří v jednotlivých regionech. Filmové kanceláře by pro filmaře měly být jakousi vstupní bránou do regionu – ústředním koordinačním a informačním centrem pro veškeré záležitosti týkající se natáčení a audiovizuální produkce. Kancelář má mít ve svém regionu dokonalý přehled o infrastruktuře, využitelné pro audiovizuální produkci, pomáhat při získávání povolení k natáčení – zprostředkovat propojení s vlastníky nebo správci lokací, úřady, policií atd. Než se některý region rozhodne založit si svou vlastní filmovou kancelář, měl by rozhodně kontaktovat Czech Film Commission. My rádi předáme dál naše zkušenosti. Pro jaké regiony jsou vůbec takové kanceláře vhodné? Pro všechny, které mají potenciálně zajímavé filmové lokace a vhodné kontaktní místo – zajištěné nějakou místní nebo regionální organizací. Na začátku je třeba vytvořit jakousi databázi kontaktů ve všech oblastech, jež můžou být pro filmovou produkci užitečné, a získat na svou stranu místní a regionální úřady, které pomůžou k bezproblémovému průběhu natáčení.

Ludmila Claussová vede kancelář Czech Film Commission od jejího založení v roce 2004, Denisa Štrbová je součástí týmu od roku 2012. Kancelář propaguje ČR jako atraktivní filmovou destinaci v zahraničí a podává informační servis filmovým a televizním producentům, kteří si vybírají vhodná místa k natáčení svých projektů. Je členem světové organizace Association Film Commissioners International (AFCI) a European Film Commission Network (EUFCN). Czech Film Commission patří pod Národní filmový archiv, který je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury. Více informací najdete na filmcommission.cz.