18. listopadu 2021

Alternativní text obrázku

Regionální filmové kanceláře hrají důležitou úlohu v podpoře produkce audiovizuálních děl v krajích, kam pomáhají přivádět ekonomický přínos z natáčení. Ten obvykle představuje 60 % filmového rozpočtu utraceného za místní služby a nefilmové obory. Činnost regionálních filmových kanceláří bude nově zakotvena ve statutu Státního fondu kinematografie.

Obrázek photo_avrotros_4-1.jpg

Jedinečný příklad spolupráce zahraniční produkce se 7 regionálními filmovými kancelářemi.

Foto: AVROTROS


V krajích působí 11 filmových kanceláří

Letos na podzim slavíme 10. výročí vzniku 1. regionální filmové kanceláře. Moravskoslezská filmová kancelář byla založena v roce 2011 a inspirovala vznik dalších, které ji následovaly. Dnes, s 11 regionálními filmovými kancelářemi po České republice, může národní filmová komise Czech Film Commission hrdě oznámit: Naše území je téměř pokryto.

Czech Film Commission začala prosazovat vznik regionálních kanceláří krátce po svém vlastním založení v roce 2004. Podíváme-li se blíže na poslání těchto institucí, které prostřednictvím podpory audiovizuální produkce v regionu přinášejí ekonomický zisk krajům, kde působí, může se zdát překvapivé, že filmové kanceláře nejsou po celé zemi. Nakonec, kdo si nepřeje, aby jeho kraj prospíval? Zásadní roli však stále hraje osvícený přístup regionálních politiků a úředníků a je třeba, aby na to regionální filmové kanceláře pamatovaly.

Zisk z natáčení pro místní služby a nefilmové obory

Ekonomický přínos filmového štábu alias „továrny na kolečkách“ je nezpochybnitelný a tento fakt podporuje řada odborných studií. Nejnovější práce na toto téma byla zveřejněna vzápětí po první vlně pandemie loni v létě a dokazuje přínos několika různých typů audiovizuální produkce. Studie poradenské společnosti Olsberg-SPI jasně ukazuje, že kolem 60 % filmového rozpočtu míří do nefilmových oborů a služeb. Jednoduše řečeno, kdekoli se filmaři usadí, využívají tolik místních služeb, jak jen to je možné včetně ubytování a stravování – tedy odvětví, která byla v důsledku epidemie COVID-19 nejvíce postižena.

Pražská filmová kancelář pomůže v jednání s úřady

V České republice nicméně stále scházejí filmové kanceláře v Praze a Jihočeském kraji. V současné době se Czech Film Commission spolu s Asociací producentů v audiovizi důrazně zasazuje o vytvoření Pražské filmové kanceláře. Jejím posláním nebude přitahovat filmaře do už tak vytíženého hlavního města, ale sladit postupy pro vyřizování povolení a vytvořit stabilní prostředí vstřícné k produkci audiovizuálních děl.

Filmové služby se v České republice soustředí v hlavním městě vzhledem k tomu, že tu sídlí většina půjčoven technického vybavení, kostýmů a rekvizit a také stavebních firem. Jsou tu i studia a žije zde velký počet českých filmařů. Je tedy jen logické, že náplní práce budoucí Pražské filmové kanceláře a již fungující Středočeské filmové kanceláře (která pokrývá území okolo Prahy) není přitahovat filmaře, ale zasazovat se u místních úřadů o nejvýhodnější podmínky a zprostředkovávat jednání mezi filmaři a úřady v případě problémů, které na nejvytíženějších lokacích vznikají.

Podrobná znalost prostředí a lokací

Čím dále je kraj od Prahy, tím větší úsilí musí regionální filmová kancelář vyvinout, aby filmaře přilákala. Pokud se natáčí mimo Prahu, je štáb placen počínaje nástupem k dopravě. Každá delší cesta ubírá cenný čas potřebný na samotné natáčení. Regionální filmové kanceláře by měly mít přehled o ubytovacích kapacitách a měly by být schopné doporučit nejvhodnější ubytování podle velikosti štábu a lokace. Podrobná znalost prostředí a rozšiřování databáze lokací jsou tak klíčové. Lokační manažeři pravděpodobně nebudou mít potřebné znalosti a v naléhavém případě je zástupce regionální filmové kanceláře doslova přítelem na telefonu, který musí umět pomoci.

Regionální filmové kanceláře ve statutu Státního fondu kinematografie

Aby byly filmové kanceláře v krajích efektivní, je nezbytný minimálně 1 celý pracovní úvazek na kancelář a dostatek prostředků na zásadní položky v jejím provozu, jako je najmutí specializovaného fotografa. Činnost regionálních filmových kanceláří bude proto ukotvena ve statutu Státního fondu kinematografie, který definuje aktivity Czech Film Commission včetně metodologického vedení zástupců regionálních filmových kanceláří. Statut Státního fondu kinematografie schvaluje vláda, a tak doufáme, že v budoucnu bude fungování filmových kanceláří samozřejmostí i v povědomí krajských zastupitelů, protože pomoc, kterou filmové kanceláře kraji poskytují, je skutečně ekonomicky účinná.

Štítky