6. listopadu 2020

Alternativní text obrázku

Oblast Havířova, Karviné a Orlové byla za posledních 200 let silně ovlivněna těžbou uhlí a rozvojem těžkého průmyslu. Přitom na počátku 19. století se na Karvinsku prohánělo po loukách 40tisícové stádo merino ovcí a obyvatelé se živili převážně zemědělstvím. Město Havířov v té době ještě neexistovalo. Rozmach hornictví přinesl rychlé rozrůstání měst a zcela změnil ráz krajiny. Dnes se na území nachází posledních pár činných důlních lokalit, které čeká postupné uzavření. Filmaři tak mohou využít kromě typické krajiny i industriální objekty zavřených dolů nebo třeba kostel sv. Petra z Alkantary, kterému se přezdívá „česká Pisa“.

Obrázek foto_martin_matera_-_moravskoslezske_investice_a_development_2.jpg

Pohornická krajina | Foto: Martin Matera - Moravskoslezské Investice a Development


Pohornická krajina zahrnuje území o rozloze zhruba 60 km2, kde se před dvěma sty lety začalo těžit uhlí ve velkém a z vesnic i osad se rozvinula města plná hornických kolonií. Po druhé světové válce se zde vybudovalo také zcela nové město na zelené louce – Havířov plný hornických sídlišť a parků. Jiná města a vesnice se kvůli těžbě musela přemístit nebo i částečně zbourat, což postihlo například Karvinou.

S postupným útlumem těžby se kromě sociálních otázek začalo řešit i novodobé využití Pohornické oblasti. Jednou z možností je poskytnutí tohoto místa filmařům. Celé území nabízí jedinečnou atmosféru a zajímavé lokace. V současné době se pod zkratkou programu POHO2030 plánuje koncepce urbanistického, rekreačního a kulturního využití této krajiny, na které se podílelo více jak 30 renomovaných odborníků napříč různými obory.


Jedna z nejzajímavějších staveb v Pohornické krajině, kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, je zapsána v České knize rekordů a kuriozit jako nejšikmější kostel v Česku. Kvůli těžbě se propadl zhruba o 37 metrů a naklonil téměř o 7 stupňů na jižní stranu. Kostelu sice hrozilo zřícení, ale díky generální opravě v devadesátých letech minulého století se jej podařilo zachránit.

Jako filmařsky atraktivní přírodní část území zmíníme tzv. Karvinské moře v části Darkov, přímo pod těžními věžemi. Jedná se o největší jezero v oblasti s rozlohou 32 hektarů a maximální hloubce 25 metrů, které vzniklo vlivem důlních poklesů. Poddolovaná zem se dostala až pod úroveň spodní vody, která díru v zemi zalila. Důlní věže kousek od jezera dělají z tohoto místa zajímavou filmovou kulisu.

Z industriálních objektů bychom rádi upozornili na zrekonstruované haly dolu Barbora zahrnující kompresorovnu o rozloze téměř 2 000 m2 a kotelnu s 924 m2 lákající filmaře svou industriální architekturou. Haly z ocelové příhradové konstrukce s cihelnou vyzdívkou a velkými prosklenými plochami, stejně jako dvě zachovalé důlní věže jsou památkově chráněné a je zde k dispozici připojení na pitnou vodu i elektřinu.


Moravskoslezské filmové kanceláři se podle slov Hany Vítkové zaměřují na oblast Karvinska už od konce roku 2011, kdy zde našli lokace připomínající měsíční krajinu: „Od té doby se mnohé změnilo, oblast se zazelenala, rekultivovala, ale stále nabízí unikátní atmosféru a lokace. Od bývalých i posledních činných dolů přes stavby nesoucí následky důlních vlivů jako kostel sv. Petra z Alkantary či bývalou koksovnu určenou k demolici, kde mohou filmaři v rámci natáčení s klidným svědomím nechat některou z posledním stojící budov sami odstřelit. Máme tu i golfový resort na poddolované půdě s výhledem na důl až po místa, kam už lidská noha vstoupí jen ojediněle, jako kostel sv. Barbory či starý hřbitov v Karviné.“

Zkušenost s natáčením v Pohornické krajině má i producent Michal Reitler. Vstřícnost k produkci oceňovaného televizního filmu Dukla 61 si pochvaluje: „Potřebovali jsme najít jedinečná místa a partnery, kteří pochopí naše potřeby i důvody, proč bychom rádi točili právě v Chlebovicích, na Hlavní třídě Havířova nebo na Dole Paskov. To všechno jsou místa s jedinečnou historickou stopou. Díky vstřícnosti místních společností i samosprávy probíhalo natáčení hladce, dokázali jsme vyvážit nevýhody velké vzdálenosti od Prahy a utratili jsme v regionu nemalé peníze.“

Kontakt pro natáčení v Moravskoslezském kraji:

Moravskoslezská filmová kancelář: Hana Vítková, film@mstourism.cz, +420 734 766 746

FOTOGALERIE>