24. září 2020

Alternativní text obrázku

Zámek ve Valči na Karlovarsku se nachází v patnáctihektarovém areálu spolu s dalšími osmi film-friendly objekty. Kromě samotné budovy zámku je zde kostel, správní budova, kovárna, letohrádek, kočárovna, prádelna, teatron a skleník. V rozsáhlém parku pak můžete obdivovat soubor soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, kašnu nebo iluzivní brány. Filmařům se tak naskýtá mnoho možností realizace svých nápadů.

Obrázek valec_61.jpg

Valeč | Foto: Czech Film Commission


Barokní zámek na hranici tajemných Doupovských hor má pozoruhodnou historii. Původně gotický hrad byl přestavěn renesančně a následně v 18. století barokně. V roce 1945 byl zkonfiskován na základě Benešových dekretů, krátce sloužil jako sanatorium pro veterány a v 50. letech se stal útočištěm pro děti postižené válkou mezi KLDR a Jižní Koreou. Následně zde až do zničujícího požáru v roce 1976 sídlil dětský domov. Obnova zámku trvá dodnes.

V samotném objektu najdete 80 místností. Mezi největší patří zrestaurovaný Braunův sál o rozloze 95 m2 a výšce 3,6 m a sál o patro výše s rozlohou 133 m2 a výškou 3,8 m. Zhruba 50 místností je k dispozici v dalších objektech areálu.

Barokní zámecký kostel Nejsvětější Trojice byl vystavěn v letech 1722-1728 podle projektu italského architekta Giovaniho Antonia Bianna Rossy. Po roce 1945 přestal kostel sloužit k církevním účelům, postupně chátral a stal se cílem vandalů a zlodějů. Kousek od kostela stojí sloup Nejsvětější Trojice, který navrhl známý architekt František Maxmilián Kaňka a vznikl v dílně neméně známého sochaře Matyáše Bernarda Brauna. V letech 2009-2011 proběhla nákladná celková rekonstrukce zchátralého kostela i sloupu.


Jednou z filmařsky nejzajímavějších staveb je bezesporu původně barokní letohrádek, v 19. století přestavěný v historizujícím slohu a doplněný o vyhlídkovou věž, terasu a balkony. V jeho přízemí se nachází sál s velkým krbem a nástropními malbami znázorňujícími čtvero ročních období. Klenuté sklepy v suterénu jsou přístupné vřetenovým schodištěm věže a také z aleje v úrovni terénu.

Místní zahradnictví se skleníky vzniklo již v baroku, kdy zde stály skleníky dřevěné. Jejich poslední podoba z ocelolitinové konstrukce pochází z konce 19. století. Celá konstrukce byla vyrobena ve Vídni, odkud ji roku 1894 nechal tehdejší majitel, hrabě Vincenc Thurn-Valsassina, přivézt do Valče.

Jako teatron se původně označovala hlediště antického divadla. Podle nedávného zjištění je původ zdejšího teatronu již v baroku. Jednotlivé stupně byly osazeny částmi z původní parkové výzdoby. V minulosti teatron sloužil jako kulisa pro divadelní a hudební představení k pobavení panstva, konaly se zde i turnaje na koních a plocha sloužila také jako zápasiště.


Ve zdejším areálu se najdou i podzemní prostory. Původní účel labyrintu sklepení není dosud jasný. Z archivních pramenů je známo pouze druhotné využití sklepů pro dnes již zaniklý valečský pivovar, který ukončil činnost v roce 1931. V současné době jsou sklepy útočištěm dvanácti ohrožených druhů netopýrů.

Z dílny M. B. Brauna a jeho synovce Antonína najdeme v zámecké zahradě sochy představujícími alegorie lidských vlastností a postavy řecké mytologie. Originály všech 28 soch se nacházejí ve valečském lapidáriu, který v minulosti sloužil jako konírna.

Filmaři mohou využít jako zázemí soudobě opravený sál ve správní budově o ploše 160 m2, který je plně vybavený kuchyňkou, nábytkem, dataprojektorem i velkokapacitními záchody. Auta můžete zaparkovat na fotbalovém hřišti sousedícím s areálem, které patří obci. Místo pro 20 aut je u správní budovy a před budovou zámku. K dispozici je také ubytování pro 15 osob přímo v areálu.

Do všech objektů je zavedena elektřina, v parku je navíc možnost připojení u teatronu a iluzivních bran.


„Barokní zámek s pozoruhodným osudem je skutečnou perlou Doupovských hor. Jedinečnou atmosféru nabízí především zámecká zahrada s historickým skleníkem a rozsáhlým souborem soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, jenž zpodobňují lidské vlastnosti,“ vysvětluje Petr Židlický z Filmové kanceláře Karlovarského kraje, proč nám zámek ve Valči doporučil jako zajímavý objekt pro filmaře.

Kastelán valečského zámku Tomáš Petr k tomu dodává: Filmaře vítáme zvláště teď, ve fázi obnovy areálu. Máme tu množství dosud neopravených objektů a teprve se rozvíjející návštěvní provoz. Je to výhodný stav pro filmaře, neboť neopravené objekty jsou mnohdy pro filmování zajímavější než ty po celkové opravě.“

Oko filmaře jistě zaujme i okolí zámku. Obnovenou barokní křížovou cestou se můžete projít až na návrší Kalvárie, kde se vám otevře krásný výhled. Můžete dále pokračovat přes vyhlídku Jinotaj až ke zřícenině Neuhaus.

Kontakt pro natáčení v Karlovarském kraji:

Petr Židlický, zidlicky@zivykraj.cz, +420 736 650 129

FOTOGALERIE>