16. dubna 2021

Alternativní text obrázku

Na úpatí Železných hor se skrývá pro filmaře několik cenných pokladů. Roubené domky s tkalcovským stavem, stodoly s doškovou střechou, sýpky, ovčín, truhlářská dílna nebo kaple a zvonička. Ale také přístupové cesty, parkoviště, elektrické přípojky (220 V) a vstřícná paní ředitelka. Přírodního areálu na Veselém Kopci už k natáčení využily například pohádky Lotrando a Zubejda, Nesmrtelná teta, Tři životy nebo seriál Cirkus Humberto.

Obrázek mvp_vesely_kopec_archiv_dsvc_9.jpg
Foto: Archiv DSVČ

Exteriéry i interiéry od poloviny 19. do poloviny 20. století

V členitém terénu o rozloze 7 ha stojí 30 autentických stavení, z nichž některá byla na místo přenesena z nedalekého okolí. Představují tradiční lidové stavitelství, zvyklosti a drobné zemědělské hospodaření od poloviny 19. do poloviny 20. století. Objekty jsou výjimečné jak svojí architekturou, tak bohatým vybavením interiérů, které lze pro natáčení (s citem) využít.

Pohodlné technické zázemí

Areálem prochází jedna veřejná pojízdná cesta, zpevněné přístupy k jednotlivým objektům jsou sice primárně určeny pro pěší, ale hlavní expoziční objekty jsou dostupné i autem.

Veřejné parkoviště pro auta i autobusy provozované obcí Vysočina je vzdálené 250 metrů. Parkování za účelem natáčení lze domluvit se starostou obce a po dobu nezbytně nutnou je dokonce možné i přímo v areálu.

K dispozici je také elektrická energie (ve většině objektů 220 V, na 3 místech 380 V – vstupní prostor, střední část areálu a spodní část s technickými památkami na vodní pohon).

Rekvizity i komparz v místě natáčení

Na Veselém Kopci je možné natáčet v exteriérech i interiérech a jako dekoraci lze využít základního vybavení, jako např. nábytku, hospodářského nářadí nebo drobného vybavení domácností. V případě radikálnějšího zacházení s předměty je třeba zajistit vlastní rekvizity.

Obrázek mvp_vesely_kopec_archiv_dsvc_2.jpg
Foto: Archiv DSVČ

Mezi okolními obyvateli jsou zkušení komparzisté, kteří vám k natáčení půjčí i domácí zvířata nebo třeba koně s povozem.

Zaměstnanci muzea jsou štábu k dispozici

Filmování jsou pak přítomni pověření zaměstnanci muzea, kteří v případě potřeby a podle možností operativně reagují na požadavky štábu.

Na Veselém Kopci je možné natáčet během celého roku v exteriérech i interiérech s výjimkou velikonoční a vánoční výstavy a několika dní v roce vyčleněných pro velké programy.

Mimo hlavní sezónu (listopad, částečně prosinec, leden až polovina dubna) jsou objekty částečně vyklizené, a je proto třeba domluvit se s muzeem v dostatečném předstihu, aby bylo možné objekty pro natáčení včas připravit.

Catering a ubytování

Součástí areálu je hospoda Na Vejměnku, kde lze zajistit občerstvení či stravování. Pitná voda je zavedena také ve vstupním objektu, kde jsou i veřejné toalety.

Ubytování štábu je možné v omezené míře v soukromém penzionu přímo na Veselém Kopci, jinak v městě Hlinsku vzdáleném 8 km.

Typická lidová stavení a hospodářství

Na Veselém Kopci najdete typické zemědělské usedlosti a drobná hospodářství se zařízenými obytnými místnostmi, s tkalcovským stavem, tzv. černou kuchyní – otevřeným ohništěm pod komínem, kde se vařilo a může vařit i dnes, nebo s komorou, která sloužila k ukládání zásob a šatů, ale i ke spaní. 

Obrázek mvp_vesely_kopec_archiv_dsvc_4.jpg
Foto: Archiv DSVČ

Je tu chlév, maštal a sýpka, která se používala jako zásobárna obilí i sklad nářadí. A natáčet můžete i v hájence a truhlářské nebo kolářské dílně. V místní malebné dvouprostorové kapli s předsíní a lodí se dodnes konají svatby a na návsi stojí zvonička, která sloužila k ohlašování požárů.

Výjimečné architektonické a technické památky

Součástí Veselého Kopce jsou vedle typických lidových staveb i architektonické poklady a jedinečné technické památky. Patří mezi ně unikátní polygonální (čtrnáctiboká) stodola z roku 1680 – jediná dochovaná v České republice.

Vodní pila z roku 1854 byla poháněna jedním vodním kolem a od roku 1934 pak turbínou. Ve vodní olejně z konce 18. století se do roku 1936 lisoval olej ze lněného semene. Místní vodní mlýn je vybaven varnou povidel a stoupou na kroupy.

Je tu také zachované bělidlo, které sloužilo k bělení plátna pomocí louhování. Dále například suška lnu neboli pazderna z 18. století, suška na ovoce nebo včelín s několika druhy úlů.

Obrázek muzeum_v_prirode_vysocina_vesely_kopec_chrudimsko-hlinecko_4.jpg
Foto: Archiv Chrudimsko-Hlinecko

Hledáte-li pro natáčení venkovské prostředí z doby od poloviny 19. do poloviny 20. století, Veselý Kopec je na vás perfektně připravený a budete tu vřele přivítáni.

Kontakt pro natáčení v Pardubickém kraji:

East Bohemia Film Office, Alena Horáková (a.horakova@vychodnicechy.info, +420 725 702 650) 

FOTOGALERIE>