12. května 2022

Alternativní text obrázku

13 km od Loun se nachází filmaři dosud neobjevená výjimečná lokace – zámek Pátek – ve stylu italské renesanční vily. Přímo uprostřed budovy najdete nečekaně barokní kostel, který vznikl z hlavního sálu v rámci přestaveb v 18. století. Velký hospodářský dvůr pojme kompletní zázemí filmového štábu a pan správce už se těší, až se tu začne natáčet.

Obrázek zamek_patek_thasl1.jpg
Foto: Tomáš Hásl

Italská renesanční vila 13 km od Loun

Když projdete průjezdem bývalého pivovaru ve vesnici Pátek, čeká vás překvapení: uprostřed vybetonovaného hospodářského dvora stojí nádherná italská renesanční vila – budova obdélníkového půdorysu s centrální dispozicí zdobená v 1. patře 3 arkádami s balustrádami představuje jednu z prvních čistě renesančních staveb v Čechách.

Střed budovy je věžovitě vyvýšen o polopatro nad téměř plochou střechu a korunován vikýřem s hodinami a zvonovou věžičkou.

Filmaři dosud neobjevená lokace

Díky hospodářskému dvoru, který zámek obklopuje tak dokonale, že ho skrývá před pohledy kolemjdoucích, zůstal pro filmaře tento architektonický skvost dosud neobjeveným pokladem.

A vstupem do interiéru překvapení nekončí: Vejdete-li z haly v 1. patře jedněmi ze tří prosklených dveří do hlavního sálu zámku, ocitnete se v barokním kostele s dřevěným obložením a vyřezávanými lavicemi.

Kostel uprostřed budovy

Nad dveřmi vystupuje do prostoru kostela po celé délce vstupní stěny balkon. Strop kostela, stejně jako refektáře, zdobí fresky barokního malíře Františka Siarda Noseckého. V protější stěně kostela jsou zrcadlově umístěny opět troje dveře, z nichž prostřední otevírají průhled do kaple Narození Panny Marie, jejíž centrální obraz Panny Marie s Ježíškem rámovaný 4 sochami tvoří v podstatě oltář kostela.

V historii a architektuře zámku Pátek se jedinečným způsobem setkávají vlivy jednoho z nejbohatších šlechticů Českého království Jana mladšího z Lobkovicstrahovských premonstrátů.

Vlivy renesance a baroka

Premonstráti na nevysokém ostrohu nad Ohří ve 14. století založili původní gotickou tvrz, v jejímž areálu vybudoval v polovině 16. století Jan IV. Popel z Lobkovic renesanční letohrádek. Na přelomu 17. a 18. století prošel barokními úpravami a v roce 1750, opět v majetku premonstrátů, došlo k razantní přeměně hlavního sálu zámku na kostel.

Rozloha samotného kostela činí 86 m2, přilehlé kaple 40 m2 a předsálí kostela 56 m2. Další prostory zámku, celkem 14 místností, představují skromně zařízené opatské pokojerefektář – jídelnu mnichů.

V patře zámku je v současnosti veřejnosti přístupná expozice s historickým nábytkem a dobovými předměty. V přízemí se nachází výstava o slavných páteckých rodácích, např. cestovateli Emilu Holubovi, a v prostorách bývalé šatlavy nyní sídlí Muzeum husitského hejtmana Alšíka Škrpy.

Ve vyvýšeném polopatře nabízí citlivě zrekonstruovaná světlá půda nádherný výhled na České středohoří a řeku Ohři protékající pod zámkem.

Uzavřený areál hospodářského dvora

Budovy hospodářského dvora tvoří kolem zámku uzavřený areál, což představuje výhodu v podobě většího soukromí a klidu na natáčení.  

Na nádvoří se vchází barokní branou v budově bývalého pivovaru. Nalevo od vstupní brány stojí sýpka, jejíž prostory se postupně rekonstruují na ubytování. Barokní stodola zůstala ve stavu, kdy ji zdejší JZD používalo jako kravín.

Zámek Pátek spolu s částí hospodářského dvora patří v současnosti obci. Zbývající část hospodářského dvora je v soukromém majetku, což je také případ renesančně přestavěného mlýna stojícího pod zámkem.

Dostatek prostoru pro zázemí štábu

Rozsáhlý areál celkem o 30 000 m2 s plochou samotného dvora o 10 000 m2 poskytuje prostor potřebný pro vybudování zázemí štábu. Hospodářský dvůr je vybetonovaný a na nádvoří lze ze strany, nikoli barokní branou, vjet také kamionem.

Parkování je tedy možné přímo ve dvoře nebo před zámkem. V budově je k dispozici pitná voda i elektřina. Velkou výhodou je minimální zařízení interiérů, které je ovšem také možné využít pro natáčení.    

Zámek leží 13 km od Loun, kde jsou nejbližší možnosti ubytovánístravování.

Výjimečná architektura i praktické výhody pro filmaře

Zámek Pátek představuje naprosto jedinečnou lokaci jak svými architektonickými hodnotami a unikátním řešením interiéru, tak praktickými výhodami pro filmaře, jako je dostatečný prostor pro zázemí, minimální zařízení interiérů a v neposlední řadě vstřícný pan správce.

Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje o lokaci říká: „Zámek Pátek považuji za skrytou perlu v Ústeckém kraji. Má filmaři oblíbenou patinu, protože zde nedošlo k významným přestavbám ani rekonstrukcím.“

Přijeďte na obhlídky této výjimečné lokace. Pan správce už se nemůže dočkat, až v zámku uvidí pracovat první filmový štáb.

Kontakt pro natáčení v Ústeckém kraji:

Filmová kancelář Ústeckého kraje, Barbora Hyšková (hyskova.b@kr-ustecky.cz, +420 778 494 321) 

FOTOGALERIE>