20. září 2017

Alternativní text obrázku
"Přitahovat audiovizuální byznys do regionu, maximalizovat přínosy filmových natáčení a tím posílit místní ekonomický rozvoj je úkolem filmových kanceláří po celém světě. K tomu filmové kanceláře pomohou například najít vhodné lokace, dají tipy na místní dodavatele služeb, poskytnou asistenci při přípravách i natáčení a často právě i finanční pobídky. Ve Zlínském kraji mají nakročeno víc než dobře," komentuje schválení dotačního programu s rozpočtem deseti milionů korun Ludmila Claussová z Czech Film Commission. Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji je v gesci Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje a žadatelé budou moci předkládat žádosti o dotaci od 13. 10. 2017 do 31. 1. 2018. Plné znění výzvy i formulář žádosti jsou zveřejněny na webu Zlínského kraje. Finanční podpora bude poskytnuta na realizaci hraných, animovaných a dokumentárních filmů nebo seriálů určených pro distribuci v kinech a pro vysílání v televizi. Maximální výše grantu na jeden projekt je 2 miliony korun a při hodnocení předložených žádostí o podporu bude odborná komise brát v potaz kvalitu, význam a tvůrčí zabezpečení projektu, jeho organizační a finanční zabezpečení i marketingové efekty a přínosy pro kraj. Vznik programu inicioval Regionální filmový fond z. s., který společně se Zlínským krajem usiluje o oživení filmového průmyslu v regionu. Obě instituce od vzniku dotačního programu očekávají především vyvolání zájmu filmařů, a tedy zviditelnění kraje, zajištění nových pracovních příležitostí v oblasti tradičních řemesel i větší uplatnění absolventů zlínských filmových škol. "Jedinou možností, jak oživit filmový průmysl na Zlínsku, je přivést sem práci, tedy filmové producenty a nové projekty. A k tomu dotační program zásadně přispěje. Za malou investici získáme velký profit pro náš kraj a naše lidi ve filmovém průmyslu,“ vysvětluje Jindřich Motýl, předseda Regionálního filmového fondu z. s. "Při rozhodování, kde se bude film natáčet, hrají stěžejní roli dva faktory. Lokace a finance. Buď je projekt připravený pro konkrétní místo, a pak ho do jiného kraje přenést nemůžete, nebo je scénář napsán obecně a umístění se tak často odvíjí od nákladů na jeho výrobu a možností financování. Právě tuto skupinu projektů může vznik Programu ovlivnit a přivést do Zlínského kraje,“ navazuje Martin Růžička, místopředseda Regionálního filmového fondu z. s. Filmaři, kteří chtějí nový zdroj financování využít, mohou své žádosti připravovat již nyní. "Ve spolupráci se Zlínským krajem a Magistrátem města Zlína chystáme sérii workshopů, na kterých možnosti zlínského regionu detailně představíme. První workshop proběhne ve Zlíně a druhý v Praze. V případě zájmu zorganizujeme setkání i v dalších městech," uzavírá Magdaléna Hladká, výkonná ředitelka Zlín Film Office.

Kontakt pro více informací: Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje, Ing. Michaela Němcová, michaela.nemcova@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 611 Zlin Film Office, Magdaléna Hladká, magdalena@zlin-film.cz, tel.:778 515 500