22. října 2015

Alternativní text obrázku
Mystickou a pochmurnou atmosféru, divokou a drsnou přírodu, kulisy pro temné příběhy či pohádkové romance – to vše najdete v Jeseníkách, regionu tak silně spjatém s inkvizičními procesy. Lidová stavení, polorozpadlé zemědělské areály, opuštěné bytové domy pracovníků JZD, paneláky na náměstích nebo v centrech vesnic, prázdné školy – syrové a zbídačené Sudety. I taková místa nabízí pohraničí v horách a podhůří Jeseníků.
Obrázek jeseniky.jpg
Navštivte Jeseníky s námi. Seznámíme vás s jejich příběhy. Ukážeme vám vzdálené, ale o to zajímavější lokace. Navážete cenné kontakty s jejich správci a vlastníky. Location tour, kterou Czech Film Commission organizuje s Jeseníky Film Office a která se koná 5. a 6 listopadu 2015, je příležitostí pro všechny lokační manažery, filmové architekty, producenty, režiséry, scénáristy a další filmové profesionály, kteří hledají nejen zajímavé lokace, ale také jejich příběhy.

Filmová kancelář Jeseníky je nositelem ocenění Film Friendly 2014 a v minulosti asistovala například při natáčení snímků Krásno, Díra u Hanušovic nebo dokumentu Krajinou domova. Díky vstřícnému jednání získala u filmových producentů velmi dobré ohlasy. „Funkční regionální filmové kanceláře jsou pro nás producenty velice přínosné. Pomáhají nám se rychle zorientovat v místním prostředí a jsou zdrojem důležitých informací, kontaktů. V ideálním případě mohou pomoci nalézt i nějaké regionální zdroje financování. S touto formou spolupráce z natáčení filmu Díra u Hanušovic mám já osobně velmi dobrou zkušenost,“ chválí producent Ondřej Zima spolupráci s Filmovou kanceláří Jeseníky. Zástupci regionu jsou si vědomi vzdálenosti od centra filmového dění a o to více se snaží vyjít požadavkům filmařů vstříc - ať už se jedná o lokace či zprostředkování kontaktů na místní dodavatele služeb, ubytování filmových štábů, ale také o snahu snížit celkové náklady na natáčení v regionu.

Pokud se chcete location tour do Jeseníků zúčastnit, více informací vám rády poskytnou: Nela Cajthamlová, Czech Film Commission, 778 543 290, nela@filmcommission.cz Lenka Dusová, Jeseníky Film Office, 608 119 093, lenka.dusova@jesenikytourism.cz