18. srpna 2016

Alternativní text obrázku
Rada Krajského úřadu Ústeckého kraje schválila dne 13. srpna filmovou kancelář, která bude součástí agendy Odboru regionálního rozvoje - Oddělení cestovního ruchu. Toto oddělení již nějakou dobu služby filmové kanceláře nabízí, nyní je ale jeho činnost oficiálně posvěcená. Ústecký kraj se tak zařadil po bok dalších regionů aktivně podporujících filmový průmysl v podobě nabídky spolupráce a pomoci filmovým štábům, produkcím, lokačním manažerům a dalším filmovým profesionálům. Barbora Hyšková, která právě vzniklou kancelář vede, uvádí: „Patříme k regionálním partnerům Czech Film Commission, se kterou od počátku konzultujeme činnost naší kanceláře. Díky tomu máme povědomí a dobrou představu o tom, co filmové štáby potřebují, jak jim můžeme pomoci a co jim kraj prostřednictvím naší kanceláře může nabídnout.“
Obrázek dolni_zleb__-_bergr_15x10.jpg
Czech Film Commission dlouhodobě povzbuzuje regiony ke spolupráci s filmaři, pro zástupce regionů pořádá různé workshopy a přednášky, na kterých se snaží rozšířit povědomí o přínosu filmových natáčení v regionech České republiky. Také propaguje vstřícné regiony směrem k filmařům, aktivně je doporučuje, pořádá pravidelné location tours, při kterých se přímo v regionech mohou filmaři seznámit se zajímavými lokacemi i lidmi a získat potřebné kontakty.
„Stále více regionů a měst si uvědomuje potenciál filmového natáčení a snaží se filmaře aktivně lákat. Czech Film Commission již řadu let podporuje regiony a další subjekty v jejich snaze otevřít se více filmařům, uvědomit si, co jim mohou nabídnout a jak tuto nabídku zprostředkovat a prodat,“ uvádí Ludmila Claussová, vedoucí Czech Film Commission. A dodává: „Vznik filmové kanceláře Ústeckého kraje probíhal přesně tak, jak si spolupráci představujeme - docházelo mezi námi k řadě konzultací a příprav, během kterých si i další instituce a úřady v kraji uvědomovaly prospěšnost takové kanceláře, což vyvrcholilo jejím schválením Radou Ústeckého kraje.“


Činnost filmové kanceláře Ústeckého kraje zahrnuje:
  • komunikaci s regionálními úřady a subjekty a podporu při zajištění povolení k natáčení,
  • pomoc při zorientování se v možnostech a podmínkách natáčení v regionu,
  • vyhledávání/výběr lokací a zajištění obhlídek/zpřístupnění,
  • doporučení a zajištění kontaktů na místní dodavatele – ubytovací a stravovací služby, produkční agentury, dopravní podniky, příspěvkové organizace kraje  atp.,
  • podporu při náboru epizodních rolí a komparzu,
  • odborné konzultace týkající se regionu (infrastruktura, historie, kultura, ještě něco? apod.),
  • ostatní náležitosti, dle individuálních podmínek, potřeb a možností.
Kontaktní osoby:
Barbora Hyšková, hyskova.b@kr-ustecky.cz, tel: 778 494 321 Helena Matuščinová, matuscinova.h@kr-ustecky.cz, tel: 475 657 720

Malý výběr z různorodých lokací Ústeckého kraje: