9. února 2016

Alternativní text obrázku
Přírodní rezervace Toulovcovy Maštale se nachází na pomezí okresů Chrudim a Svitavy v Pardubickém kraji. Jedná se o dobře dostupné území panenské přírody, zatím nedotčené lidskou civilizací. Pozoruhodná, místy hluboká, kaňonovitá údolí Toulovcových Maštalí, které vyhloubily pramenné toky a přítoky řeky Novohradky, dohromady čítá přes tisíc hektarů. Rozdíl mezi nejvyšším místem na jihu, kterým je Posekanec (554 metrů), a nejnižším na severu (řečiště Novohradky u Chaty Polanky) je téměř 200 metrů.
Obrázek 6___toulovcovy_mastale.jpg
Do současné podoby se Toulovcovy Maštale formovaly miliony let. Filmaři zde naleznou lokaci plnou unikátních pískovcových skalních útvarů, které vytváří skrytá skalní městečka, protkaná systémem chodeb, jeskyní, kamenných uliček, roklí a děr se zajímavými názvy podle toho, co lidem připomínaly. Proto tady můžete narazit například na Kolumbovo vejce, Pancéřovou loď, Kuchyni, Sklep, Myší díru nebo Zvon. Celá oblast je pokryta hustými, hlubokými lesy, v nichž na několika místech ze země do chráněných studánek vyvěrá průzračně čirá voda. „Toulovcovy Maštale patří k nejmalebnějším koutům východních Čech, mají svoji jedinečnou atmosféru i historii. V minulosti sloužily jako brloh pro poustevníky a za druhé světové války poskytovaly skrýš partyzánům. Svůj pomyslný „úkryt“ Toulovcovy Maštale rády poskytnou i filmovým štábům,“ prozradila ředitelka Sdružení obcí Toulovcovy Maštale Lucie Oherová.

Filmové produkční společnosti se mohou rovněž obrátit na místní regionální filmovou kancelář East Bohemia Film Office, která jim v rámci své bezplatné činnosti mimo jiné může napomoci zprostředkovat jednání s majiteli lokací, státní správou, samosprávou a dalšími relevantními subjekty. Regionální filmovou kancelář mohou zájemci využít také jako kontaktní místo pro každoročně vyhlašovaný dotační program na podporu audiovizuální tvorby. „Prostřednictvím grantu chceme podpořit filmové tvůrce, kteří zvažují Pardubický kraj jako filmovou lokaci pro svůj projekt. Vzhledem k rozmachu filmové turistiky nám mohou natočené snímky pomoci i v rozvoji cestovního ruchu. Připomínám, že produkce mohou své žádosti podávat do konce února“, uvedl radní Pardubického kraje pro sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku René Živný. „Jsem přesvědčen, že Toulovcovy Maštale jsou oblastí, která má nesporný potenciál oslovit filmaře ve své přirozené a nezkažené přírodní kráse“, dodal Živný.

Kontakt: East Bohemia Film Office - Jaroslav Drobný (+420 725 702 651, j.drobny@vychodnicechy.info), Alena Horáková (+420 725 702 650, a.horakova@vychodnicechy.info)