1. listopadu 2015

Alternativní text obrázku
Kulisy jako stvořené pro temné, mystické a pochmurné příběhy, ale také pro romantické a pohádkové příběhy – to vše nabízí příroda a památky v Jeseníkách, regionu tak silně spojeném s inkvizičními procesy. Kromě reálných lokací jako je zámek ve Velkých Losinách dodnes připomínají kruté období zdejších dějin expozice v historických objektech. Oběti čarodějnických procesů provází region na mnoha místech, například někdejší majitelka ruční manufaktury ve Velkých Losinách Barbora Göttlicherová se stala v roce 1680 jednou z prvních obětí inkvizice.
Obrázek 100_3765.jpg
Malebné lázeňské městečko Velké Losiny leží severně od města Šumperka v údolí řeky Desné a je se svými bezmála třemi tisícovkami obyvatel jedním z nejnavštěvovanějších míst podhůří Jeseníků. Na sklonku 17. století se losinské panství stalo dějištěm tzv. čarodějnických procesů. Touto částí historie se inspiroval režisér Otakar Vávra, když v roce 1969 natáčel svůj mrazivý snímek Kladivo na čarodějnice. Využil přitom právě zámek Velké Losiny. Předlohou pro jeho film byl stejnojmenný román Václava Kaplického z roku 1963. Z dalších filmových realizací stojí za zmínku pohádky O Sirotkovi z Radhoště (1996), O králi Ječmínkovi (2003), chmurný příběh Bathory (2007), nebo hrané dokumenty Pod ochranou Žerotínů (2013) a Jan Hus, cesta bez návratu (2015). "Zámek je pro natáčení jako stvořený a může se pyšnit zejména vzácně zachovanými interiéry. Ty skýtají spoustu světových i evropských unikátů a úžasné tajemné prostory" uvádí kastelánka Ing. Marcela Tomášková. "Také mobiliář je úctyhodný - nalezneme zde nábytek z období renesance, baroka, klasicismu a empíru. Mezi nejstarší část mobiliáře zámku patří knihovní skříně a vlastní knihovna, založená Žerotíny na sklonku 16. století."

Unikátní je také zámecká kolekce kožených a textilních tapet, doplněná několika gobelíny a sbírka zbraní z 16. – 19. století. Z konce 16. století, kdy byl původní zámek dostavěn, se dochovala též podstatná část interiéru velké jídelny, kde stojí nejstarší kachlová kamna na Moravě (1585). V místnosti jsou rovněž původní parkety a malovaný strop vytvářející iluzi hvězdného nebe. Stěny jsou pokryté koženými tapetami z poloviny 17. století zdobenými puncováním a malbou. Zajímavým prostorem je i Rytířský sál s renesančním kasetovým stropem a se stěnami pokrytými koženými tapetami s vytlačovaným vzorem. Na počátku 19. století Žerotínové museli zadlužené panství se zámkem prodat Liechtensteinům. Ti následně upravili část tzv. nízkého zámku ve stylu biedermeieru a zámecký park získal svou současnou podobu. V roce 1945 byl zámek Liechtensteinům zkonfiskován na základě Benešových dekretů a nyní je ve správě Národního památkového ústavu. Kontakt: Ing. Marcela Tomášková (kastelánka), e-mail: velkelosiny@npu.cz, tel: 583 248 380, 602 582 878, www.zamek-losiny.cz.

Zámek Velké Losiny a další místa Jeseníků představíme filmařům "naživo" během location tour 5. a 6. listopadu 2015. Přihlášku a více informací naleznete zde > Location tour organizujeme s Jeseníky Film Office, nositelem ocenění Film Friendly 2014. Ta v minulosti asistovala mimo jiné při natáčení snímků Krásno, Díra u Hanušovic nebo dokumentu Krajinou domova. Díky vstřícnému jednání získala u filmových producentů velmi dobré ohlasy. Zástupci regionu jsou si vědomi vzdálenosti od centra filmového dění a o to více se snaží vyjít požadavkům filmařů vstříc – ať už se jedná o lokace či zprostředkování kontaktů na místní dodavatele služeb, ubytování filmových štábů, ale také o snahu snížit celkové náklady na natáčení v regionu. Pro více informací o natáčení v Jeseníkách kontaktujte Lenku Dusovou, Jeseníky Film Office, 608 119 093, lenka.dusova@jesenikytourism.czwww.jesenikyfilmoffice.cz.